Els avanços tecnològics ofereixen prestacions que utilitzem de manera natural i instintiva en la nostra vida quotidiana. Aquestes noves tecnologies, en general, van acompanyades d’una nova manera de relacionar-nos amb el món. Aquests canvis han arribat al món amb gran protagonisme i romanen per seguir evolucionant.

Els canvis generats en el sector tecnològic ofereixen grans oportunitats però també presenten reptes i amenaces que, com a societat, hem de ser capaces de preveure. L’ús adequat de la tecnologia no és sempre fàcil i en certs casos ens podríem plantejar la idea que hagi d’existir un límit. La tecnologia ens fa més o menys humans? El que és clar és que no podem córrer el risc de convertir-nos en espectadors d’aquests processos. Aquests canvis ens poden deixar aïllats d’un món que canvia constantment i que ens exigeix adquirir nous coneixements; ens obliga a ser flexibles.

“Ètica i Tecnologia” va ser el tema central a debatre durant la sessió de Mobile Week Barcelona, en el Museu d’Art Contemporani de Catalunya. Aleix Valls, CEO de Mobile World Capital Barcelona; Begoña Román, Professora a la Facultat de filosofia de la Universitat de Barcelona; Aureli Soria-Frisch, director de R+D en Neurociència de Starlab Barcelona SLU; Enric Puig, director Instituteinternet.org i Núria Conde, Biohacker van participar com a ponents al debat.

Durant la sessió, es van abordar reptes com la humanització entre l’ésser humà i la tecnologia. Enric Puig va iniciar el debat afirmant que “correm el risc que la tecnologia ens deshumanitzi”, però segons Begoña Román “l’ésser humà es crea cada dia a si mateix. La tecnologia contemporània es pot aplicar a les relacions i a la mateixa anatomia humana.” En general, les TIC ens replantegen com volem definir-nos i quin és la nostra ètica, al mateix temps que som éssers lliures i responsables dels nostres actes amb l’ús de la tecnologia en el mateix entorn.

L’ètica de l’algorisme i l’ètica com a reflexió de la moral va ser un dels aspectes que es van debatre durant la segona part de la sessió. Aleix Valls va explicar que “el disseny d’algorismes i d’intel·ligència artificial implica discrepàncies ètiques i socials. És necessari que es creu una constitució digital europea. És evident que existeix una quarta revolució industrial i, per tant, és necessari pensar com regular els drets de la societat”.

Begoña Román va tancar la sessió exposant que “l’ètica contemporània ha descobert que les preguntes són molt complexes. La diversitat d’opinions i creences fa que ens preguntem quin nivell de risc estem disposats a assumir. Les idees es tenen i les creences s’adquireixen. Som productes culturals, heretem llenguatge, simbologia i hàbits. El procés de reconstruir la identitat ens porta cap al pensament crític. Necessitem una revolució il·lustrada en l’era digital.”