Mobile World Capital Barcelona ha organitzat una nova edició de Mobile Talks: Què canviarà la nova llei de protecció de dades?, una jornada que ha valorat els canvis que planteja el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). Durant l’esdeveniment, s’ha reflexionat sobre les modificacions legislatives en la gestió de dades que afecten tant a la ciutadania com a les institucions i entitats públiques o privades.

Carlos Grau, CEO de MWCapital, ha estat l’encarregat d’iniciar la sessió davant del centenar de persones que han assistit a l’auditori de Movistar Centre. En el seu discurs, Grau ha ressaltat la importància de la seguretat de dades, un capital actiu que permet la personalització dels serveis i que requeria una harmonització legislativa com la que planteja el Reglament. Després de recordar el protagonisme que va tenir aquesta matèria en l’última edició del Mobile World Congress, Grau ha convidat a la moderadora de l’acte Mara Balestrini, CEO d’Ideas For Change, a pujar a l’escenari per iniciar la trobada.

En aquesta ocasió s’ha comptat amb un panell d’experts multidisciplinari: Lluís Sanz, Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament de Barcelona, Jesús Martrat, soci de l’Àrea de Privadesa de Rousaud Costas Duran (RSD), Sabina Guaylupo, directora de privadesa i protecció de dades a Inmark Europa, el Dr. Oleguer Sagarra, cofundador i leading Data Scientist de Dribia Data Research, Itziar de Lecuona, sotsdirectora de l’Observatori de Bioètica i Dret de la UB i Javier Creus, fundador d’Ideas For Change i co-promotor de Saluscoop.

Per iniciar el debat, Balestrini ha ressaltat que els canvis en el reglament responen a la necessitat de regular i proposar un nou model de gestió. Durant el debat, tant Lluís Sanz, de l’Ajuntament de Barcelona, com Javier Creus, d’Ideas For Change, han coincidit que la nova RGPD no és la primera llei reguladora de les polítiques de dades, ja que a Barcelona ja es van començar a regular l’any 1996. No obstant això, l’avanç tecnològic i la creixent rellevància i volum de les dades compilades ha acabat requerint mesures capaces de definir un estàndard a escala Europea per a la protecció de la intimitat ciutadana.

En aquest aspecte, Itziar De Lecuona, del Obd. de la UB, ha recalcat la rellevància de transferir el coneixement sobre els drets de l’usuari respecte a les seves dades per fomentar un ecosistema comprensible i transparent impulsat des de l’esfera pública. En la mateixa línia, Oleguer Sagarra, de Dribia, ha destacat: “aquesta transferència suposaria una oportunitat perquè les empreses entenguin de la responsabilitat que tenen entorn de la gestió i transferència de dades”.

Per la seva banda, Sabina Guaylupo, d’ Inmark Europa, ha valorat la pressió aplicada fins al moment per delimitar la responsabilitat corporativa referent a les dades. Gràcies al nou reglament els ciutadans tindran dret a l’oblit i podran demanar justificacions per la gestió i portabilitat de les seves respectives dades, atenent l’ús que se’n faci d’aquestes.

No obstant això, Jesús Martrat de RCD, ha volgut ressaltar de la normativa que, encara que intenta protegir els drets del ciutadà establint obligacions per a totes les empreses, encara no s’ha especificat el “com” han de fer-ho. A més, Martrat ha evidenciat que el llenguatge usat en la nova llei no contempla conceptes tan rellevants com el “Open Data”, el “Big Data” o l’ús de les “Cookies”, rellevants en el context tecnològic actual i per això, deixa oberts alguns flancs molt destacables en el debat tecnològic actual.

En la conclusió del debat, els ponents han exposat les seves opinions sobre el futur que esperen amb l’aplicació del RGPD. S’ha destacat la necessitat d’aplicar un disseny més clar en els comunicats que requereixin la transferència de dades perquè la ciutadania obtingui autonomia digital i pugui participar també dels beneficis que generi l’explotació de la seva informació. Un model que permeti al ciutadà gestionar la seva visibilitat i exposició i que exigeixi màxima transparència a les institucions i organitzacions.

Al final de la sessió, els ponents han tingut l’oportunitat de donar resposta a les preguntes del públic sobre l’aplicació immediata de la nova llei, el tipus de sanció que es contempla davant el seu incompliment o la necessitat de mantenir una actitud proactiva respecte a l’aprenentatge social relacionat amb la gestió de les dades.

Per a més informació, a continuació queda recollit el video resum de la jornada de Mobile Talks: