Informes i estudis

Filtrar per

Corporate Venturing

Professionals i experts en tecnologia estan d’acord que la revolució tecnològica a la qual ens enfrontem està amb prou feines en la seva fase inicial.

Més Info

Startup Ecosystem Overview 2017

Analitza l’estat de l’ecosistema de startups espanyol, la situació dels principals ‘hubs’ europeus i la seva capacitat d’atracció de talent, i fa èmfasi en l’estat actual de Barcelona.

Més Info

L’Escletxa Digital a Barcelona

Aquest document ha de servir per conèixer les desigualtats existents entre la població dels districtes de Barcelona pel que fa a l’accés, l’ús i el coneixement de les tecnologies de la informació.

Més Info

M_ID

Aquest informe mostra com s’han implementat el serveis d’identitat en països europeus de manera satisfactòria i analitza la situació actual a Catalunya.

Més Info