Al perfil del contractant hi trobarà tota la informació relativa a les licitacions en curs de la Fundació.
A través del perfil del contractant s’accedeix a la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya, on es publica tota la documentació que envolta la tramitació de les licitacions en curs.

Licitacions en curs