A través del portal d’informació legal disposarà d’accés a tota la legislació aplicable a la Fundació en tots els seus àmbits. A més, es facilita la informació relativa a les instruccions internes de contractació, el codi de conducta i de pràctiques responsables i els estatuts que regeixen la Fundació.

 

Normativa d'aplicació

Legislació aplicable

Fundacions

Règim fiscal

Contractació

Comptabilitat

Pressupostos

Subvencions

Transparència