Videojocs a les aules? Sí! Gamificació i Game-Based Learning

Foto: http://minecraftedu.com/

L’ús de jocs a l’escola no és cap novetat. A l’època estudiantil dels nostres pares, els seus mestres ja els feien servir. Amb la massificació dels ordinadors, als anys 80 i 90, van haver-hi videojocs que van començar a ser utilitzats i dissenyats amb finalitats educatives, però eren lluny de ser part dels programes d’estudis.

Però avui en dia, la situació ha canviat. El desenvolupament de la tecnologia enfocada a l’educació, a més a més de la creació de nous dispositius electrònics (tauletes, smartphones), està tenint un impacte directe en la creació de videojocs i aquests, per la seva part, a les aules. D’aquí que als videojocs ja se’ls aprecia el seu valor pedagògic i, per tant, són considerats amb més seriositat a les escoles.

Dues metodologies educatives per incorporar als videojocs

Hi ha metodologies específiques que permeten incorporar els videojocs al procés educatiu de manera professional. Dues d’elles són la gamificació (Gamification) i l’aprenentatge basat en jocs (Game-Based Learning).

La gamificació (o ludificació) es refereix a l’adopció dels principis o dinàmiques d’un joc en contextos fora d’ell mateix, per exemple, a l’aula d’una escola, per generar atenció o compromís. En realitat, la gamificació s’està fent servir en múltiples àmbits, des de finalitats comercials fins a polítiques, però avui focalitzarem les educatives.

Hi ha escoles amb un model educatiu basat en els principis de la gamificació, com l’escola pública Quest to Learn de Nova York, tot i que es tracta d’un cas puntual. Aquesta metodologia ha trobat una recepció tan gran que, des del 2012 se celebra un
Congrés Mundial de Gamificació, l’edició del qual es va celebrar a Barcelona i incloïa xerrades dedicades a l’educació.

Per la seva part, “l’aprenentatge basat en jocs” implica agregar jocs en el procés d’aprenentatge amb el propòsit de millorar-lo. S’han desenvolupat nombroses tècniques i eines per facilitar la incorporació del joc a l’educació. El portal web Edutopia ofereix molta informació al respecte.

Aquest article d’EDsurge mostra el que l’aprenentatge basat en els jocs pot fer per millorar els èxits dels estudiants. També són fonts interessants que es poden aplicar a les classes. Els més interessats poden fins i tot consultar l’International Journal of Game-Based Learning, que busca compilar i difondre estudis acadèmics sobre el tema.

Però, realment s’estan aplicant?

Alguns governs estan impulsant la implementació d’algun d’aquests models a través dels seus ministeris d’educació. Un exemple el trobem a Escòcia, on fins i tot a la seva web hi ha una secció exclusiva sobre el tema de l’aprenentatge basat e jocs.

Videojocs a les aules? Sí! Gamificació i Game-Based Learning

Imatge: EducationScotland.gov.uk

Un estudi elaborat per investigadors de la City University of New York, va trobar que els videojocs de matemàtiques poden millorar la motivació dels estudiants per aprendre, tot i que, per descomptat, depèn de l’ús que els hi donin. L’estudi publicat al Journal of Educational Psychology i resumit a Science Daily, també va demostrar que aquells estudiants que van participar en el joc sota una situació competitiva van tenir un millor exercici.

Durant la realització de l’anàlisi en estudiants de grau mitjà, els investigadors es van enfocar en dos tipus d’orientacions motivacionals:

a) Orientació a la meta del domini (mastery goal orientation) – els estudiants se centren en aprendre, millorar i desenvolupar habilitats.
b) Orientació a la meta de l’exercici (performance goal orientation) – els estudiants se centren en validar les seves habilitats.

En un interessant reportatge de la CNN sobre l’aprenentatge via jocs en una escola de Nova York, es relaten els efectes d’aquesta metodologia educativa en els estudiants, però també en els pares de família, que ja no senten dels seus fills paraules tradicionals com ciència, matemàtiques o Història, sinó “La Forma en què les Coses Funcionen” (The Way Things Work), “Mons de Codis” (Codeworlds) i “Ser, Espai i lloc” (Being, Space & Place). L’ús d’aquests termes certament va confondre els pares, però els més petits estaven entusiasmats, doncs ja no eren estudiants, sinó exploradors amb la missió de fer descobriments determinats.

Videojocs a les aules? Sí! Gamificació i Game-Based Learning

Imatge: 3dgamelab.com

Infinitat de jocs i videojocs, resultats diferents

Amb el desenvolupament de la tecnologia i el seu matrimoni amb l’educació, avui en dia podem trobar infinitat de jocs i videojocs educatius per ser executats en diversos aparells electrònics: des de la TV fins al mòbil. Empreses especialitzades com ara IXL ofereixen eines tecnològiques educatives per a totes les etapes de l’educació i amb edicions adaptades per a països d’Europa, Àsia i Nord-Amèrica.

Però diversitat i oferta impliquen riscos. D’aquí que l’adopció de jocs i videojocs a les aules ha de seguir una metodologia d’investigació i considerar múltiples factors com el nivell d’equipament de l’escola, la mida del grup, el grau escolar que es vol implementar, el pressupost disponible (en cas de considerar videojocs), les qualificacions dels mestres o la reglamentació pedagògica, entre d’altres.

Amb una mala selecció o interpretació del joc en l’aprenentatge, qui patirà les conseqüències seran els estudiants (la finalitat, davant de tot, és aprendre i no només divertir-se), però no treure profit d’aquestes eines implica limitar el potencial en els alumnes per assimilar coneixement i, per tant, per desenvolupar capacitats.

mSchools és un programa educatiu pioner destinat a que els estudiants de secundària de Catalunya treballin a l’aula amb tecnologia mòbil a través de la creació i ús de solucions mòbils. Impulsat per Mobile World Capital Barcelona amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i GSMA, mSchools té com a objectiu millorar el rendiment acadèmic dels alumnes i reduir les taxes d’abandonament escolar. El programa planteja un desenvolupament curricular complert vinculat a la tecnologia mòbil i a les seves aplicacions en l’entorn social i econòmic.

Mobile World Capital Barcelona és una fundació destinada a convertir la ciutat en un centre de referència de les tecnologies mòbils. Un lloc on les persones, les empreses i les institucions treballin de manera conjunta per aprofitar el potencial de les tecnologies mòbils com un element per transformar la vida quotidiana i crear noves oportunitats de negoci. MWCB, a través dels seus programes i iniciatives, és també un motor de desenvolupament i internacionalització del teixit empresarial.

Més informació: