Imatge | Startup Stock Photos

És un dels termes més repetits dels últims temps i, malgrat això, la seva definició no és gens senzilla. El que sí que sembla clar és el pes del sector mòbil dins d’aquest tipus d’empreses: sense anar més lluny, la startup més ben valorada del món, Xiaomi, fabrica dispositius mòbils.

Tenint en compte que l’amplia majoria de les startups són de base tecnològica i que, a més, moltes d’elles estan vinculades amb el món dels smartphones, es pot arribar a la conclusió que el món de les startups és, avui en dia, més mòbil que mai.

Tanmateix, la gran pregunta segueix sense una resposta clara. Què és una startup? La resposta es pot abordar des de diferents enfocaments:

Enfocament del creixement

Per a Paul Graham, fundador de Y Combinator, la clau de les startups és en el seu creixement. Graham defineix així el concepte: “es tracta d’una empresa dissenyada per a créixer ràpidament”. Segons ell, no importa ni l’ús de la tecnologia ni l’obtenció d’inversió a través de capital risc. “L’únic essencial és el creixement”, assegura.

Enfocament de la incertesa

Segons l’emprenedor i professor universitari Steve Blank, una startup és “una organització formada per a buscar un model de negoci repetible i escalable”. Així, el camí d’una startup està rodejada d’incerteses, ja que el seu objectiu no és altre que trobar una forma de ser rentable a través del creixement.

Enfocament novetat

En la mateixa línia que Blank, l’emprenedor Eric Ries assenyala que una startup és tota empresa que s’enfronta a la incertesa assenyalada anteriorment i que, a més, té alguna cosa nova que oferir: “Una startup és una institució humana dissenyada per a crear un nou producte o serveix sota condicions d’extrema incertesa”.

Enfocament tecnològic

El fort component tecnològic de la majoria de les startups fa que sigui inevitable relacionar aquest tipus d’empreses amb la tecnologia. Així, en la mateixa Wikipedia s’indica que “són empreses emergents amb suport tecnològic que generalment estan associades a la innovació i al desenvolupament de tecnologies”.

Enfocament temporal

Existeix la teoria que una empresa deixa de ser una startup amb el pas del temps. Malgrat això, aquest enfocament implicaria establir un límit temporal de difícil consens. És una startup una empresa de més de quatre anys? Sis? Depèn del punt empresarial en què es trobi?

Enfocament laboral

Finalment per a molts, per a poder identificar una startup és necessari que es tracti d’una empresa tecnològica amb pocs treballadors. Així, si creix en poc temps per sobre d’una quantitat de treballadors (200 o 500 per exemple), encara que l’empresa segueixi creixent i creï un producte disruptiu, ja no es pot integrar en la categoria de startup. D’aquesta manera, Google, Facebok o King podrien no ser considerades startups, sinó que ja serien grans corporacions.

whats a startup

Imatge | Startup Stock Photos

Aquestes no són, ni de bon tros, les úniques aproximacions al concepte de startup existents. En altres casos es té en compte la fase d’inversió en la qual es trobi o el nombre d’empleats que té. No obstant això, les definicions proposades per Graham, Blank i Eric Ries són, avui en dia, les més acceptades. I per a tu? Què és una startup?