Imatge | Teddy The Guardian

La utilitat de la Internet de les Coses a la nostra vida és més que evident. Només ens cal pensar en la quantitat d’aparells connectats a la xarxa que utilitzem cada dia. I no només mòbils o ordinadors: els cotxes, les alarmes, els televisors i ara fins i tot els dispositius mèdics empren la connectivitat. Tots ells són productes que busquen elevar els nivells d’eficiència i automatització per facilitar la nostra rutina diària.

En aquest aspecte, la medicina és un dels sectors que rebrà un major impacte a causa de la IoT, una indústria en què l’aparició d’objectes connectats i de proves pilot amb dispositius sense fil és cada cop més freqüent. Amb l’ajuda dels objectes connectats, el treball del personal mèdic qualificat pot ser molt més immediat i precís, a més de facilitar la gestió dels centres hospitalaris i millorar el benestar del pacient. Característiques pròpies dels objectes connectats com l’activitat a temps real, la monitorització a través de la connexió wifi i l’ús de wearables són les que fan possible l’èxit quan s’uneix la Internet de les Coses amb la salut.

La tipologia de dispositius que fa ús de la IoT se centra en assolir dos objectius: d’una banda, la monitorització del pacient i el control sobre el que l’envolta; de l’altra, la creació d’un seguiment posterior a la recepció de l’alta per part del centre sanitari.

IOTH2

Imatge | Bam Labs

La monitorització continua del pacient

Al dia a dia de l’hospital, que existeixin eines que permetin una monitorització intel·ligent suposa un gran avanç per la professió, ja que a través dels dispositius connectats es pot conèixer cada detall del pacient a temps real.

A nivell pràctic, per exemple, l’ús dels smart beds  (o llits connectats) permet detectar si un llit està ocupat o si un pacient s’aixeca. Aquests llits també s’ajusten automàticament a la pressió i suport que el pacient necessita sense la interacció manual del personal d’infermeria. D’altra banda, la Internet de les Coses també permet, en el propi hospital, controlar la temperatura de les diferents àrees o tenir localitzat el material mèdic de manera totalment centralitzada.

El gran avantatge de l’ús de la Internet de les Coses és que pràcticament qualsevol objecte es pot connectar a la xarxa. És el cas d’aquest ós de peluix: el nen ingressat a l’hospital s’entretindrà jugant amb ell mentre aquest calcula la seva temperatura, el seu ritme cardíac i el nivell d’oxigen a la sang. Aquest dispositiu intel·ligent ja s’està provant a hospitals del Regne Unit, Bòsnia i Croàcia.

El tractament no acaba amb l’alta hospitalària

Totes aquestes cures no serien completes si els pacients deixessin de rebre atenció en sortir del centre sanitari, especialment en els casos crònics. Com assegurar-se que el pacient se segueixi medicant? Al mercat existeixen pots de pastilles connectats que envien dades sobre quina quantitat de medicaments està ingerint una persona. 

Pel que fa a la tornada a casa del pacient, els wearables són uns dispositius molt recomanables. Un control des de casa permet prevenir malalties, alertant el metge del pacient en cas que es produeixin arítmies o els primers símptomes de problemes cardíacs.

Arribats a aquest punt, és impensable una evolució en medicina separada d’Internet i les noves tecnologies. La tendència mostra que anem camí d’una societat en què els dispositius seran tan fàcils d’utilitzar que aviat formaran part del dia a dia dels pacients, millorant-ne així la qualitat de vida.