1. Context

Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation

La Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation (D’ara endavant, “MWCapital”) és una fundació del sector públic constituïda l’any 2012 pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, Fira Internacional de Barcelona i GSMA, Ltd. MWCapital es regula per les disposicions de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, els seus estatuts i la resta de disposicions legals que siguin aplicables.

MWCapital treballa en tres àrees: l’acceleració de la innovació a través de l’emprenedoria digital, la transformació digital de la indústria i la capacitació de noves generacions, professionals i ciutadanes en la utilització de tecnologies digitals.

Durant el desenvolupament de l’activitat de MWCapital en els darrers anys s’ha constatat l’important desconeixement sobre el fenomen de la transformació digital a tots els nivells.

A més, en el cas concret de la indústria tradicional, s’ha percebut la reticència al canvi per motius addicionals al coneixement, com poden ser la manca de perfils qualificats per dur a terme la transformació digital o una aposta ferma per canviar dinàmiques de gestió.

Davant aquest escenari, MWCapital té l’oportunitat d’erigir-se en el mitjà per conscienciar la comunitat empresarial de la importància del canvi que suposa l’impuls de la digitalització. D’aquesta forma, MWCapital es posiciona com un referent en l’àmbit de la transformació digital.

 

Mobile Week Barcelona

Mobile Week Barcelona és una iniciativa impulsada per MWCapital que va néixer el febrer de 2017 amb l’objectiu d’organitzar una setmana de reflexió oberta al voltant de la transformació digital, convertint-se en un punt de trobada i col·laboració dins el món de l’emprenedoria, la indústria digital, la ciència, el pensament i les indústries creatives.

Aquesta setmana es presenta com una oportunitat per debatre sobre els reptes, límits i oportunitats de la transformació digital des d’una perspectiva humanista.

La programació es categoritza en 5 blocs d’activitats que es distribuiran de manera equitativa principalment als 10 districtes de Barcelona. Totes les activitats són gratuïtes i obertes al públic:

 1. Xerrades

Conferències, diàlegs, presentacions i entrevistes entre experts.

 1. Tallers

Workshops, Hackathons, Datathons i activitats de participació ciutadana.

 1. Exposicions

Exposicions d’art i visites guiades a espais d’innovació científica i tecnològica.

 1. Famílies

Activitats sobre art, ciència i tecnologia per a nens.

L’edició 2019 de Mobile Week Barcelona es celebrarà del 14 al 23 de febrer de 2019, ambdós inclosos, la setmana prèvia a Mobile World Congress 2019. De la mateixa manera que l’edició anterior, encara que no necessàriament amb el mateix format, les activitats es duran a terme en espais i equipaments públics i privats dels 10 districtes de Barcelona i part de l’àrea metropolitana.

Amb l’objectiu de comptar amb la participació de la ciutadania per a la creació del programa d’aquesta edició, volem convertir Barcelona en una àgora per al diàleg i el coneixement compartit.

Finalitat

Dins el marc d’aquest context, es promou una convocatòria pública internacional oberta a tota la ciutadania per seleccionar deu (10) obres artístiques inèdites a Barcelona, inspirades en la transformació digital de la societat, amb l’objectiu de convidar a la reflexió sobre l’impacte de la tecnologia a les persones, la societat o el planeta a través d’aquestes obres.

2. Entitat organitzadora

L’entitat organitzadora d’aquesta convocatòria és Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation, amb domicili a Barcelona (08018), carrer Roc Boronat, 117, 3a planta, i amb CIF G-65760431, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2.717

3. Requisits i condicions per poder participar

Aquesta convocatòria té àmbit internacional i poden participar-hi, de forma gratuïta, totes aquelles persones que siguin majors de 18 anys.

Els participants hauran de ser els Autors de les propostes conceptuals artístiques que es presentin i també de les obres lliurades finalment. Mitjançant la seva participació en aquesta convocatòria els participants garanteixen MWCapital que les propostes conceptuals artístiques que presentin i, conseqüentment, les obres que lliurin finalment en el supòsit de resultar guanyadores, compleixen els següents requisits:

 1. Són úniques i originals
 2. No s’han exposat a Barcelona
 3. No infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers i, en particular, no contenen marques comercials, exonerant MWCapital de qualsevol mena de responsabilitat davant d’eventuals reclamacions de tercers per aquest motiu.

La temàtica de les obres haurà de ser inspirada en la transformació digital.

La tercera edició de Mobile Week Barcelona obre un espai de diàleg per la ciutadania amb l’objectiu de reflexionar sobre l’impacte de la tecnologia en la nostra societat.

La temàtica d’aquest any, “La nostra senzilla relació amb la tecnologia”, aborda la reflexió sobre la transformació digital de la societat des de les esferes més íntimes de l’ésser humà, com si d’una relació personal es tractés. Partint de les negociacions diàries que establim amb la tecnologia en gairebé tots els àmbits de la nostra vida quotidiana, es plantegen les possibles repercussions d’aquests acords i desacords per a constituir les bases d’un pacte comú de futur.

La convocatòria no té cap limitació sobre la disciplina artística (pintura, cinema, escultura, fotografia, nous mitjans, lletres, vídeo, art, etc.)

Les obres no podran ser superiors a 2 m (llargada) x 2 m (amplada) x 2,5 m (alçada).

Sense perjudici d’allò exposat anteriorment, MWCapital es reserva el dret de no admetre a la present convocatòria aquelles propostes conceptuals artístiques que, segons el seu criteri, no compleixin amb els requisits i condicions de participació establertes en aquestes bases o que tinguin un contingut ofensiu, injuriós, obscè, censurable, immoral, agressiu, un contingut sexual, racista o difamatori o que, de qualsevol altra manera, puguin ferir la sensibilitat de les persones o incitin conductes violentes, discriminatòries o siguin contràries allò que es practica socialment.

4. Mecànica de participació

Totes aquelles persones interessades en participar en la convocatòria hauran d’inscriure’s mitjançant el portal habilitat al web www.mweekbcn.com .

Per poder inscriure’s a la convocatòria tots els participants hauran de proporcionar tota la informació inclosa al formulari d’inscripció, és a dir:

 1. Nom i cognoms del participant,
 2. DNI o passaport
 3. Adreça postal
 4. Correu electrònic
 5. Telèfon de contacte
 6. CV  extensió màxima d’una pàgina
 7. Una mini-biografia (extensió màxima de 300 paraules)
 8. Artistic Statement sobre les línies de treball de l’artista (extensió màxima de 500 paraules)
 9. Fitxa tècnica de la proposta conceptual artística:
  1. Títol
  2. Any
  3. Tècnica
  4. Mitjà
  5. Dimensions
  6. Descripció i concepte

Així mateix, juntament amb el formulari d’inscripció s’haurà d’acceptar la política de privacitat de MWCapital.

Si no es proporciona tota la informació requerida al formulari d’inscripció, no es tramitarà la participació en la convocatòria.

Recorda omplir el formulari en anglès.

Un cop finalitzi la inscripció, els participants rebran un missatge de confirmació de la seva inscripció a la convocatòria al correu electrònic que hagin registrat al formulari d’inscripció.

5. Termini de participació

El termini de participació comença dimarts  6 de novembre a les 00:00 hores i finalitza dimarts 27 de novembre a les 23:59 hores. No s’acceptarà cap proposta fora d’aquest termini. Si ho consideres pertinent, MWCapital es reserva el dret d’ampliar aquest termini.

6. Jurat i criteris de valoració

El jurat serà integrat per reconegudes personalitats de l’àmbit de l’art, la ciència i la tecnologia. El jurat actuarà amb total llibertat i discreció i el seu veredicte serà inapel·lable.

Els criteris de valoració, que es puntuaran de 0 a 10 punts, seran els següents:

 1. Qualitat de la proposta presentada
 2. Integració de ciència i/o tecnologia en el desenvolupament de l’obra
 3. Originalitat de la proposta
 4. Contribució a la temàtica de Mobile Week Barcelona

7. Valoració i seleccionats a la convocatòria

Des del 28 de novembre a les 00:00 hores fins al 5 de desembre de 2018 a les 12:00 hores, el jurat de la convocatòria valorarà les propostes conceptuals artístiques presentades d’acord amb els criteris de valoració exposats, per determinar qui són els deu (10) participants seleccionats a la convocatòria.

El 5 de desembre de 2018, a partir de les 12:00 hores, els deu (10) guanyadors rebran un correu electrònic en l’adreça que hagin facilitat al formulari d’inscripció per comunicar-los que la seva proposta ha resultat una de les guanyadores de la convocatòria.

En el mateix correu, se’ls requerirà que facilitin la següent documentació:

 • Nom complet i NIF.
 • Nom artístic (si en tingués)
 • Títol de l’obra, descripció de la peça (200 paraules) i biografia de l’artista (75 paraules) que serà publicada als mitjans i servirà d’informació per el full de sala.
 • Website i Xarxes Socials
 • Dades bancàries Els seleccionats disposaran d’un termini màxim de cinc (5) dies naturals per facilitar aquesta documentació. Aquells participants que hagin estat seleccionats a la convocatòria i no facilitin aquesta documentació en el termini indicat, s’entendrà que renuncien a participar en l’exposició i a obtenir la dotació econòmica.

8. Obres artístiques

L’exposició de les obres es farà a l’edifici Disseny Hub Barcelona des del 14 de febrer fins al 16 de març de 2019, ambdós inclosos.

Les obres hauran d’estar a punt per a ser lliurades per a la seva exposició a l’equipament del Disseny Hub Barcelona el 5 de febrer de 2019, a les 9:00 hores, a l’entrada del muntacàrregues (entrada pel carrer Badajoz, 175, 08018, Barcelona).

Els artistes hauran de pagar totes les despeses de muntatge i instal·lació de l’obra i tindran l’ajuda i coordinació de l’equip de producció de MWCapital.

Les despeses de transport de les obres (tant l’enviament com la devolució), així com l’embalatge seran pagades pels artistes.

En el moment del lliurament de les obres per part dels artistes, aquestes hauran de ser protegides correctament per un material rígid de manera que es permeti una apertura i tancament fàcil i que pugui ser utilitzat per al seu trasllat i posterior devolució.

MWCapital no serà responsable, en cap cas, de les pèrdues, deterioraments o qualsevol accident que poguessin patir les obres artístiques durant el transport, la seva manipulació i exposició, o per no estar protegides degudament. MWCapital es compromet a posar la seva màxima diligencia en la conservació i tractament de les obres durant la seva recepció i devolució.

Un cop finalitzada l’exposició, MWCapital avisarà als artistes perquè vinguin a recollir les seves obres. MWCapital no es farà càrrec de les obres ni del seu emmagatzematge durant els dies en què no siguin exposades al públic.

9. Dotació econòmica

Cada un dels deu (10) participants seleccionats rebran una dotació de MIL CINC-CENTS EUROS (1.500 €).

Aquesta dotació s’abonarà a cada participant seleccionat de la següent manera:

 • Un 50% (750 €) en el moment en què facilitin la documentació indicada en el 7è apartat dins del termini indicat.
 • Un 50% (750 €) en el moment de la finalització de la Barcelona Mobile Week 2019, és a dir, a partir del 16 de març de 2019.

S’informa els seleccionats que aquestes dotacions, amb una quantitat superior a 300 €, tindrà impacte a la declaració de la renda de cada un dels artistes guanyadors, segons la Llei 35/2006, del 5 de desembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i d’altres disposicions concordants.

La dotació tindrà la consideració de guanys patrimonials no generats per la transmissió d’elements patrimonials. Per aquest motiu haurà de ser considerada en la realització de la declaració del I.R.P.F. i serà objecte de tributació a escala a la base imposable general, dependent de la tributació definitiva de la dotació del valor d’aquest, així com de la quantia de les altres rendes que obtingui el participant premiat.

Amb l’acceptació de la dotació, els participants habiliten que l’empresa encarregada d’abonar-la apliqui la retenció o ingressi a compte el que correspongui segons la legislació aplicable.

10. Propietat intel·lectual

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre les propostes conceptuals artístiques presentades pels participants a través del formulari d’inscripció, així com les obres o creacions artístiques finalment lliurades, corresponen exclusivament als seus autors. De fet, MWCapital reconeixerà en tot moment l’autoria de les obres dels participants guanyadors.

Mitjançant l’acceptació de les presents bases, els participants guanyadors autoritzen la cessió a MWCapital del dret de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública sobre les seves obres artístiques a efectes de la seva exposició en l’emplaçament indicat en el 8è apartat.

En finalitzar el termini d’exposició, MWCapital tornarà les obres i conclourà l’exercici dels drets de propietat intel·lectual corresponents.

11. Drets d’imatge

Mitjançant l’acceptació de les presents bases, els seleccionats de la convocatòria autoritzen MWCapital a reproduir i comunicar públicament, total o parcialment, de forma directa o per mitjà de tercers, sense cap mena de limitació geogràfica ni temporal, la seva imatge, com a conseqüència de l’exposició de les obres a l’espai d’exposició.

En qualsevol cas, les facultats abans exposades responen sempre a les finalitats derivades de Mobile Week Barcelona 2019, i cap no tindrà un caràcter comercial (sense remuneració). Tanmateix, sempre s’exerciran els drets en un marc de compromís, respecte i ètica professional.

12. Protecció de dades

Les dades personals que es faciliten dins el marc de la present convocatòria seran tractades per MWCapital segons el que disposa aquesta clàusula.

Així, MWCapital tractarà les dades personals facilitades pels participants amb la finalitat de gestionar la seva inscripció a la convocatòria i poder contactar amb ells en el supòsit que resultin guanyadors.

La legitimació per al tractament de les dades és la gestió de les inscripcions i l’enviament de comunicacions, el consentiment que atorguen tots els participants.

MWCapital només comunicarà aquestes dades quan sigui estrictament necessari i, en particular, a empreses que col·laboren en la gestió de la present convocatòria i en el desenvolupament del projecte Mobile Week Barcelona 2019. En tot cas, les dades seran tractades amb un nivell de protecció adequat d’acord amb les normes aplicables sobre protecció de dades i no seran objecte de decisions automatitzades.

Un cop finalitzi el termini d’inscripcions, MWCapital conservarà les dades facilitades pels participants amb la finalitat de comunicar-se amb ells en relació a la present convocatòria. Els participants podran revocar en qualsevol moment el seu consentiment atorgat per a l’enviament de comunicacions.

Si es faciliten dades personals de terceres persones, es garantirà que aquestes persones han estat informades degudament.

Tots els participants podran exercir en tot moment i en els termes establerts per la legislació vigent, els seus drets d’accés, rectificació o supressió de dades, sol·licitar que es limiti el seu tractament o oposar-se a què es faci servir, així com sol·licitar la portabilitat de les dades. Aquests drets hauran de sol·licitar-se per escrit a la següent adreça: Roc Boronat, 117, 3a planta, 08018, Barcelona o al correu electrònic lopd@mobileworldcapital.com . Aquesta sol·licitud s’haurà d’acompanyar d’una còpia del Document Nacional d’Identitat o un document d’identificació similar que acrediti la corresponent identitat. Igualment, es podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

13. Acceptació de les bases

La participació en aquesta convocatòria implica la plena acceptació de les presents bases sense excepció quedant tots els participants obligats a complir-les estrictament en tot moment.