Legal Manager

Mobile World Capital Barcelona ofereix una excel·lent oportunitat professional com a Legal Manager en el departament Legal, dins de l’àrea de Serveis Corporatius.

Mobile World Capital Barcelona és una iniciativa que impulsa el desenvolupament digital de la societat i ajuda a millorar la vida de les persones a nivell global. Amb suport públic i privat, MWCapital centra la seva activitat en quatre àrees/programes:

 • L’acceleració de la innovació a través de l’emprenedoria digital (The Collider),
 • La transformació de la indústria mitjançant la tecnologia digital (5G Barcelona),
 • El creixement del talent digital entre les noves generacions i els professionals (Barcelona Digital Talent), i
 • La reflexió sobre l’impacte de la tecnologia en la nostra societat (Digital Future Society).

En conjunt, els nostres programes estan transformant de manera positiva l’economia i la societat.

Perfil professional:

Busquem una persona amb un perfil generalista, amb visió estratègica, transversal i que compti amb un background de dret mercantil, societari i públic sobre el qual potenciar el valor afegit que el departament legal ha d’oferir vetllant i assessorant en tots els assumptes legals de la Fundació.

Necessitem a una persona acostumada a la gestió de projectes complexos, a la planificació, orquestració i execució de convenis amb administració pública, licitacions, concursos i treball en xarxa amb equips interns, entitats públiques o privades i proveïdors.

Objectius i responsabilitats:

En dependència del director de l’àrea, es responsabilitzarà de les tasques pròpies d’un departament legal corporatiu amb l’ajuda de despatxos professionals externs, a tall d’exemple algunes de les funcions principals seran:

Contractació administrativa:

 • Resolució de consultes jurídiques generals del dia a dia.
 • Gestió de licitacions públiques
 • Revisió i assessorament d’informes de necessitat (especialment en matèria de solvència i criteris d’adjudicació) i elaboració d’informes de procediment
 • Suport legal al departament de Compres

 

Privacitat i protecció de dades:

 • Elaboració, adaptació i revisió periòdica de les polítiques de privacitat i de cookies al (RGPD)

Òrgans de Govern:

 • Preparació de les agendes i documentació associada dels òrgans de govern (Patronat, Comissió Executiva, Comissió delegada i la Comissió Interadministrativa de l’esdeveniment d’excepcional interès públic “Barcelona Mobile World Capital”)
 • Coordinar la presentació de les Declaracions Responsables davant el Protectorat de Fundacions
 • Coordinar l’elevació a públic d’acords adoptats en els òrgans de govern (poders, ampliacions de capital, designacions, modificacions estatutàries, etc.)
 • Reunions de coordinació amb el Secretari Adjunt dels òrgans de govern per a la preparació de les convocatòries de reunions (ordres del dia) i documentació associada, així com resolució de dubtes.

 

Compliment normatiu:

 • Celebrar reunions del Comitè de Conducta amb els assessors externs i redactar l’acta de la reunió a partir de la informació discutida
 • Vetllar pel compliment normatiu (Compliance) en l’organització

Transparència, reporting i auditoria:

 • Publicació i manteniment de la informació actualitzada en la pàgina web (institucional, legal i econòmica)
 • Elaboració del reporting trimestral per a l’Ajuntament de Barcelona (contractació menor, contractació derivada i contractació general)
 • Elaboració del reporting intern per al Portal de Transparència (contractació menor, licitacions i convenis)
 • Elaboració de documentació amb la finalitat de donar resposta a eventuals auditories de l’Ajuntament de Barcelona o Intervenció de l’Ajuntament

Convenis de col·laboració, subvencions i altres acords:

 • Disseny, elaboració i revisió de tota mena de convenis de col·laboració (amb o sense contingut econòmic) i acords de partenariat
 • Elaboració de contractes de donació i convenis de col·laboració empresarial
 • Coordinar la petició de subvencions, així com les seves justificacions, en coordinació amb el departament financer i de RH

 

Mercantil:

 • Elaboració i revisió pactes de socis, term sheets i documents legals de societats participades
 • Redactar addendes de préstecs participatius formalitzats per la filial amb les seves participades
 • Coordinació amb advocats externs per a dissenyar operacions mercantils complexes (Llei de la Ciència)

Procediments contenciosos:

 • Coordinar advocats externs i procuradors en contenciosos que exigeixen defensa lletrada

 

Experiència i coneixements per a la posició:

 • Llicenciatura en Dret.
 • Formació de Màster o postgrau preferiblement en Assessoria Jurídica d’empreses.
 • Experiència mínima de 5 anys en una posició similar
 • Coneixements de dret mercantil, societari, compliance, GDPR i dret públic
 • Acostumat/a a el reporting.
 • Nivell de català bilingüe.
 • Nivell d’anglès jurídic C1 (Advanced)
 • Es valorarà molt positivament experiència prèvia en el sector públic o governamental.

 

Competències, habilitats i actituds que esperem:

El perfil ideal per a liderar aquest projecte és algú autèntic, que s’anticipa, que el fa fàcil, que comparteix i que supera expectatives amb una sèrie de competències associades com són:

 • Capacitat de liderar un departament jurídic
 • Organització i planificació
 • Gestió de projectes complexos
 • Proactiva, metòdica i resolutiva
 • Iniciativa i transversalitat
 • Orientada a persones i resultats
 • Excel·lents habilitats comunicatives
 • Rigor
 • Transparència i reporting
 • Humilitat i que l’apassioni el que fa

Què t’oferim en MWCapital:

 • Unir-te a un projecte de Fundació il·lusionant i en un sector estratègic
 • Afrontar un repte i muntar el departament legal a la teva mesura
 • Jornada completa
 • Salari fix competitiu i prima en funció de KPIs
 • Paquet de compensació total amb accés a formació, beneficis socials, flexibilitat, home office i bon ambienti
 • Plantilla de 50 persones

 

Mètode d’avaluació: Entrevistes amb Talent & People, el director de l’àrea i el CEO

T’apuntes? Si creus que ets el perfil que busquem i nosaltres l’empresa que cerques, podràs trobar més informació nostra en:

Apply now