Patronat

Òrgan superior de govern. Composat per un màxim de vint-i-cinc membres, es reuneix periòdicament mitjançant la convocatòria del seu President. Tenen totes les facultats per intervenir en tots els assumptes relacionats amb la representació, el control i la supervisió de la gestió de la Fundació. Delega la major part de les seves competències en matèria de control i supervisió en la Comissió Executiva.

Presidenta i vicepresidenta

Membres

Secretari i secretari adjunt

Comissió executiva:

Òrgan delegat del Patronat a qui li correspon supervisar i controlar l’activitat de la Fundació. Composat per un màxim de set membres, es reuneix com a mínim un cop abans de cada Patronat i cada cop que sigui necessari per tal d’adoptar els acords que corresponguin en compliment de les seves atribucions.

Jaume Collboni Cuadrado
Primera Tinencia de Alcaldía (Area de Economía, Trabajo, Competitividad y Hacienda). Ayuntamiento de Barcelona

Cargo: Presidente

Constantí Serrallonga Tintoré
Director General. Fira de Barcelona

Cargo: Vicepresidente

Therese Jamaa
Directora de Mobile World Capital. GSMA Ltd.

Cargo: Vicepresidenta

Jesús Herrero Poza
CEO. Generalitat de Cataluña (ACCIÓ)

Cargo: Vocal

Daniel Marco i Pàrraga
Dirección General de la Sociedad de la Información. Generalitat de Cataluña

Cargo: Vocal

Jordi Cases Pallarès
Secretario General. Ayuntamiento de Barcelona

Cargo: Vocal

Comissió delegada:

Òrgan delegat del Patronat a qui li correspon realitzar el seguiment específic del projecte “Mobile Acceleration Hub” (o també, projecte “mVenturesBcn”). Composat per un màxim de 7 membres, es reuneix, com a mínim, cada quatre mesos per tal de supervisar el desenvolupament del projecte mVenturesBCN i adoptar, en el seu cas, els acords que procedeixin constituint-se a tal efecte en seu de Junta General d’Accionistes.

Jaume Collboni Cuadrado
Primera Tinencia de Alcaldía (Area de Economía, Trabajo, Competitividad y Hacienda). Ayuntamiento de Barcelona

Cargo: Vicepresidente

Jordi Cases Pallarès
Secretario General. Ayuntamiento de Barcelona

Cargo: Secretario (no miembro)

Constantí Serrallonga Tintoré
Director General. Fira de Barcelona

Cargo: Vocal

Jesús Herrero Poza
Director del Gabinete de la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial

Cargo: Vocal

Joan Romero Circuns
CEO. Generalitat de Cataluña (ACCIÓ)

Cargo: Vocal