• MWCapital i Accenture Strategy presenten l’informe “Oportunitat de l’Economia Digital a Espanya: Com la digitalització pot accelerar l’economia espanyola”, en el qual s’analitza l’estat de l’economia digital del país
  • El document proposa una sèrie de millores en els tres àmbits clau de la transformació digital: talent digital, ús de tecnologies digitals i acceleradors digitals per maximitzar l’impacte en l’economia del país
  • L’informe situa a Espanya en l’onzena posició entre les principals potències mundials de l’economia digital pel que fa a la penetració de la transformació digital en la seva economia

 

Barcelona, 6 de setembre de 2017.- Espanya afronta l’oportunitat d’augmentar el PIB en 48.500 milions de dòlars, un 3,6% addicional, per a l’any 2021. Aquesta és una de les principals conclusions de l’informe “Oportunitat de l’Economia Digital a Espanya: Com la digitalització pot accelerar l’economia espanyola” realitzat per Mobile World Capital Barcelona (MWCapital) i la consultora Accenture Strategy. L’estudi, que analitza l’estat de la transformació digital a Espanya i les seves oportunitats de millora, s’ha presentat avui en el marc de la 31a Trobada de l’Economia Digital i de les Telecomunicacions celebrada a Santander.

L’informe basa l’anàlisi de l’estat de la digitalització a Espanya a partir dels resultats d’un índex que mesura l’oportunitat de l’economia digital (DEO, per les seves sigles en anglès), establert conjuntament per Accenture i Oxford Economics. Aquesta metodologia es basa en l’avaluació de tres palanques principals sota les quals es desenvolupa el procés de transformació digital: talent digital, tecnologies digitals i acceleradors digitals.

Talent digital: Mesura el grau de digitalització de l’ocupació, així com les habilitats i el coneixement necessari per dur a terme treballs específics.

Tecnologies digitals: Fa referència als actius de producció disponibles per fer front als processos de transformació digital (maquinari, programari i equipament de comunicació).

Acceleradors digitals: Mesura el comportament d’una sèrie de factors de l’entorn que contribueixen al desenvolupament de l’economia digital, tal com l’ambient, la cultura, el marc regulador o la demanda.

L’anàlisi d’aquestes tres dimensions posiciona les economies d’Estats Units i Regne Unit com a líders digitals, mentre que Espanya se situa per darrere de la mitjana de digitalització en relació als seus competidors europeus. Aquesta posició, no obstant això, reflecteix el potencial de creixement i millora que el país té per davant, així com aquells aspectes en els quals s’ha de fer major èmfasi per accelerar el procés de transformació de l’economia.

La gran afectació de la crisi de 2008, que ha incidit directament sobre els tres indicadors analitzats en l’informe, és una de les moltes causes que han influït en l’alentiment de l’índex de digitalització de l’economia espanyola, que ha crescut per sota de la resta de les economies analitzades en el mateix període. L’informe destaca les causes d’aquest retard a través de les tres palanques que construeixen el marc analític de l’economia digital.

L’escassetat de talent digital és una de les principals causes del retard en referència a les habilitats digitals. El procés de transformació digital requereix una alta densitat de talent digital, no obstant això, l’oferta actual a Espanya no satisfà la demanda actual d’aquest coneixement. Els salaris tradicionalment baixos en el sector de les TIC, la desocupació juvenil (donant lloc a una baixa penetració dels millennials al mercat de treball) i la baixa mobilitat demogràfica són algunes de les raons d’aquesta manca de talent.

Des de la perspectiva de les tecnologies digitals, la falta d’estratègia digital, així com la incertesa sobre la rendibilitat de les noves tecnologies i la complexitat operativa de les empreses espanyoles, estan restringint la transformació digital. A més, la inversió en innovació i la capacitat de transferència tecnològica dels centres de recerca i universitats al mercat és inferior a la d’altres economies europees.

El marc regulador i l’accés limitat a finançament són uns altres dels factors que han contribuït a un retard en la digitalització espanyola respecte a l’última palanca de l’índex DEO, els acceleradors digitals. L’estudi, no obstant això, mostra una sèrie de recomanacions per optimitzar la distribució d’esforços en les tres dimensions de l’economia digital, amb l’objectiu de maximitzar l’impacte i el retorn econòmic en l’economia del país.

Espanya es troba davant d´una gran oportunitat per aconseguir un creixement de la seva economia, que passa per la definició d’una estratègia digital ambiciosa a gran escala. Els canvis en capacitació passen per una acceleració de la requalificació professional, per nous models de treball i pel foment del talent. Quant als recursos tecnològics, s’aposta per la inversió en infraestructures, el desplegament de tecnologies d’alt impacte com a 5G, la promoció del R+D+i privat a través de polítiques públiques, així com l’impuls de noves formes de col·laboració entre startups, pimes i grans corporacions, com el Corporate Venturing.

Finalment, l’informe posa de manifest iniciatives necessàries per fer front a l’oportunitat de creixement del PIB tal com a polítiques fiscals d’incentiu, l’adequació de la regulació per disminuir barreres d’accés a la tecnologia, incrementar la seguretat i protecció de dades, l’adequació dels centres educatius en infraestructures i currículum, així com el foment i impuls en la creació de centres d’innovació.

 

Per accedir a l’informe, premi aquí.