L’escletxa digital a la ciutat de Barcelona

SHARE

La rellevància de Barcelona per al món tecnològic i l’etapa digital fa evident que cal conèixer les desigualtats existents entre la població dels districtes de Barcelona quant a l’accés, l’ús i el coneixement de les tecnologies de la informació.

Aquest document ha de servir d’anàlisi per identificar els grups més susceptibles de quedar-se enrere en la revolució tecnològica. Factors com l’edat, el sexe, el nivell d’educació, l’ocupació, els ingressos, el districte o la nacionalitat no poden ser un obstacle perquè els ciutadans de Barcelona puguin accedir i utilitzar amb habilitat les noves tecnologies.