Fundació

Mobile World Capital Barcelona és una iniciativa que impulsa el desenvolupament digital de la societat i ajuda a millorar la vida de les persones a escala global.

Amb suport públic i privat, MWCapital centra la seva activitat en quatre àrees: l’acceleració de la innovació a través de l’emprenedoria digital; la transformació de la indústria mitjançant la tecnologia digital; el creixement del talent digital entre les noves generacions i els professionals; i la reflexió sobre l’impacte de la tecnologia a la nostra societat.

En conjunt, els nostres programes estan transformant de manera positiva l’economia, l’educació i la societat.

MWCapital acull MWC a Barcelona i és la fundadora de 4 Years From Now (4YFN), la plataforma de negocis per a la comunitat de startups present a tots els esdeveniments de MWC a tot el món.

Partners

Promoguda pel Ministeri d’Economia i Empresa, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, Fira de Barcelona i GSMA, la Fundació Mobile World Capital Barcelona també compta amb el suport d’empreses privades que contribueixen al desenvolupament de l’ecosistema digital de Barcelona

Partners Fundadors
Partners Corporatius

Transparència

Eina per a la publicació de la informació prevista per la legislació sobre transparència, accés a la informació i bon govern. Aquí pots trobar tota la informació de la Fundació relacionada amb la institució, el seu marc legal i dades, així com informes econòmics i administratius.

Treballa amb Nosaltres

Mobile World Capital està interessada a convidar els professionals més talentosos a unir-se al nostre equip. Som un grup de persones amb mentalitat jove, orientats als resultats, que sent passió pel món digital.