El procés de la transferència de tecnologia és un dels indicadors més preuats per valorar l’estat de salut de les relacions entre les universitats, els centres de recerca, les startups i les empreses. La tecnologia aplicada per a l’emprenedoria corporativa i la innovació és fonamental per incrementar la productivitat, la competitivitat empresarial i l’increment dels ingressos.

Les relacions entre l’àmbit del coneixement i la recerca i el món empresarial determinen no només el valor afegit de productes i serveis, sinó que són essencialment una font clau d’avantatge competitiu en un món globalitzat com el nostre. El proper Mobile Talks, que tindrà lloc a ISDI Madrid, el 5 de juliol de 9.30 a 11 hores, abordarà i aprofundirà en les implicacions de la transferència tecnològica, amb la participació d’un grup d’experts des d’una perspectiva internacional.

La transferència de tecnologia des dels centres de recerca i universitats cap al món empresarial és un dels punts clau de la innovació d’un territori. Actualment, en un àmbit global que té com a reptes més importants l’augment de la competència i les activitats de producció mòbils i fragmentades geogràficament. Tal com assenyala l’OCDE, tecnologia i innovació són una font fonamental d’avantatge competitiu sostenible i un focus central de la política econòmica.

Els coneixements científics i tecnològics constitueixen elements essencials per aconseguir una posició d’avantatge en tots els àmbits del desenvolupament humà. És pràcticament impossible trobar una àrea en la qual no estigui present de forma manifesta la tecnologia: des d’operacions senzilles i quotidianes com el pagament d’un servei de transport públic, fins a la generació d’energia nuclear o l’exploració espacial. Tot aquest conjunt de coneixements tecnològics és d’altíssim valor, no solament estratègic i polític, sinó també econòmic.

La innovació i la tecnologia són elements decisius per a la productivitat per càpita a llarg termini, i perquè les empreses creixin a nivell econòmic. La recepta perquè es produeixi una bona transferència tecnològica és promoure que universitats i centres de recerca cooperin amb emprenedors i companyies que puguin posar en marxa pilots en fases posteriors al període de desenvolupament d’una solució tecnològica.

Al final, la transferència tecnològica és, si es vol, una manera d’externalitzar el cost de desenvolupament de tecnologies necessàries per al producte final. Monetitzar un projecte científic és un dels senyals per mesurar l’èxit de la transferència tecnològica d’aquest. La clau del procés òptim de transferència de tecnologia és la cooperació de tots els actors involucrats.

Concentració de coneixement

Programes com The Collider de Mobile World Capital impulsen projectes tecnològics i digitals de les millors universitats i centres de recerca, identifiquen i encarrilen el millor talent empresarial i científic, i creen companyies amb un alt potencial científic per encarar problemes industrials complexos.

Tot i que la nova realitat econòmica global permet que sorgeixin nous i potents actors, com ara Xina, es produeix el que s’anomena una “concentració de coneixement”, en què només en una petita part del món se situen els principals productors de coneixement tecnològic. Només, un 15% de la població mundial —especialment Estats Units i la Unió Europea— proveeix la major part de les innovacions tecnològiques del món, mentre que menys de la meitat de la població mundial és capaç d’adaptar aquestes tecnologies en la producció i el consum.

Més informació al web MobileTalks