Institucional

La Fundació Barcelona Mobile World Capital i la societat participada Barcelona Mobile Ventures, S.L. són gestionades per l’equip amb mitjans propis. A més, participa i coordina el Consorci “Barcelona Mobile World Capital”.

Estructura Organitzativa

Accionistes Barcelona Mobile Ventures, S.L.

Més Info

Estructura de Gestió

Informació Econòmica

Pressupostos

Comptes anuals