El Portal de la Transparència de la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation és l’eina de publicació de la informació prevista en la legislació sobre transparència, accés a la informació i bon govern. En compliment del compromís amb la transparència en els resultats i la gestió, el portal fa pública i fàcilment accessible tota la informació de la seva gestió administrativa i econòmica.

La incorporació de la informació es farà de manera progressiva a mesura que estigui disponible.