Institucional

La Fundació Barcelona Mobile World Capital i la societat participada Barcelona Mobile Ventures, S.L. són gestionades per l’equip amb mitjans propis. A més, participa i coordina el Consorci “Barcelona Mobile World Capital”.

Estructura Organitzativa

Accionistes Barcelona Mobile Ventures, S.L.

Estructura de Gestió

Relació de Posicions Laborals 2018

Estructura Retributiva de MWCapital 2018

Currículum Vitae del director general

Informació Econòmica

Pressupostos

Comptes anuals