Article  | 

Els últims passos de la robòtica a Espanya i a tot el món

SHARE

Reading Time: 5 minutes

La robòtica ha recorregut un llarg camí des dels primers prototips del segle XVIII fins a l’actualitat. La revolució digital del segle XXI ha permès incorporar totes les innovacions de la informàtica a l’enginyeria robòtica tradicional. Però també ha fet possible just el contrari: generar entitats artificials o bots dins d’un entorn virtual completament digital, amb l’objectiu de facilitar la comunicació amb l’usuari o automatitzar procediments a través del RPA. 

La robòtica està creixent amb passes de gegant gràcies al desenvolupament de la intel·ligència artificial i el machine learning, i augura beneficis innombrables a nivell social i empresarial. En aquest article repassem les disciplines que podran beneficiar-se dels avançaments tecnològics en la robòtica, i assenyalem els últims avançaments aconseguits a Espanya i a nivell internacional. 

Els avanços de la robòtica

En l’última dècada, la robòtica industrial ha triplicat el nombre d’instal·lacions a tot el món. Si bé encara s’associa als robots amb tasques mecàniques i repetitives, les noves estratègies digitals han ampliat les seves possibilitats d’aplicació per a incloure àrees d’activitat que estaven fos del seu abast fins ara. 

 

Els següents són només alguns dels avançaments de robòtica més destacats:

 

  • Aprenentatge de noves tasques: La intel·ligència artificial i l’aprenentatge automàtic han fet possible que els robots assumeixin tasques cada vegada més difícils. Aquesta innovació no sols inclou la detecció i recol·lecció de peces, sinó la millora de protocols de comunicació entre robots que automatitzen el procés de fabricació sense necessitat de supervisió humana. 

 

  • Fabricació intel·ligent: Algunes de les millores més significatives en la robotizació industrial han tingut lloc en la indústria automobilística. A més de l’ús tradicional de robots per a l’assemblatge de peces, en els últims anys s’han començat a provar robots mòbils autònoms. Aquests nous models poden desplaçar-se per la fàbrica sense conductor i realitzar les labors que estan programats per a fer en diferents punts de la línia de producció. En un avanç fins i tot més notable, els worker robots de Google poden interactuar amb humans i fins i tot descarregar una personalitat pròpia per a facilitar la comunicació. 

 

  • Medicina i cirurgia robòtica: Robots com Da Vinci ja són capaços de realitzar operacions quirúrgiques i contribuir al tractament de determinats tipus de càncer. L’ús de robots en un entorn mèdic pot contribuir a augmentar la precisió quirúrgica i reduir el temps de recuperació postoperatòria. També s’han creat robots que detecten i eliminen restes de virus com l’ébola. 

 

  • Robots multitasca: L’empresa Momentum Machines, ha creat un robot capaç de realitzar totes les tasques necessàries per a preparar una hamburguesa de manera simultània. Aquesta innovació de Momentum Machines permetrà una automatització de processos en els restaurants de menjar ràpid. 

 

  • Robots domèstics: La fabricació de robots a preu baix per a un entorn domèstic ja està en marxa. Robots com l’Asus, en Zenbo o en Pepper es desplacen de manera autònoma i poden, entre altres coses, detectar emocions humanes o fins i tot connectar-se als altres components d’una llar intel·ligent.

Bots i robots: processos millorats gràcies al RPA

A més de les innovacions en la robòtica industrial, la robotizació també contribueix a automatitzar processos en un entorn completament digital. És el cas de l’automatització robòtica de processos (RPA, per les seves sigles en anglès). Normalment associem els robots amb l’optimització en la fabricació de components, i la RPA consisteix a aplicar aquest mateix concepte a models informàtics. 

En aquest sentit, la RPA consisteix en l’ús de soft bots, és a dir, robots de software. Aquests robots es comuniquen amb una aplicació informàtica concreta i permeten augmentar la productivitat, exercint tasques que anteriorment es duien a terme de manera manual. També són capaços de comunicar-se amb l’usuari, corregir faltes d’ortografia o portar un registre de la productivitat, entre moltes altres funcions. 

L’avanç de la RPA es deu, sobretot, a l’augment en la capacitat de processament dels ordinadors actuals, al costat de la millora de les connexions d’Internet. La RPA fa possible que la informació es processi a major velocitat, entre moltes altres funcions com actualitzar una base de dades, enviar correus electrònics de manera automàtica o integrar diferents sistemes informàtics, programes i aplicacions.

Avantatges dels robots avui dia

Els apartats anteriors són suficients per a constatar que la implantació de la robòtica té considerables beneficis tant per a la societat com per a les empreses. Alguns dels principals avantatges de la robòtica i el seu desenvolupament tecnològic són:

  • Major productivitat i menor cost: Els robots agilitzen i optimitzen qualsevol classe de procés que sigui automatitzable. Al ser capaços de treballar vint-i-quatre hores al dia, milloren el compliment de tasques i redueixen els costos.

 

  • Major informació de gestió: Els robots poden portar un registre automàtic de les tasques exercides en l’àmbit industrial o administratiu. Això permet una revisió més meticulosa dels objectius aconseguits, per a modificar el flux de treball i millorar la productivitat de l’empresa. 

 

  • Eficiència energètica: L’ús de robots contribueix a una major precisió, amb menys malgastament de recursos. A més, la seva eficiència energètica redueix la petjada de carboni del sector en el qual s’empren, i poden fins i tot ajudar a produir fonts d’energia renovable com les plaques fotovoltaiques. 

 

  • Nous mercats: La millora de la connectivitat intel·ligent ha fet que la robòtica s’integri en altres sectors econòmics com la indústria tèxtil o l’alimentària. La major flexibilitat de desplaçament dels robots ha deixat obsoleta la línia de producció habitual, la qual cosa té aplicacions per a qualsevol mena d’activitat industrial que vulgui automatitzar processos. 

Enginyeria robòtica a Espanya

Segons l’informe de 2020 de la Federació Internacional de Robòtica, Espanya és el quart país europeu amb més instal·lacions de robòtica industrial, i l’onzè país en el ranking industrial en quant a l’automatització de tasques en fàbriques. Ateses aquestes xifres, el sector industrial espanyol pot considerar-se un referent en l’aplicació de l’enginyeria robòtica.

Malgrat això, la implantació de robots en l’activitat econòmica espanyola encara té marge per a desenvolupar-se. Al voltant d’un 50% de robots a Espanya formen part de la indústria automobilística, clarificant les limitacions en l’ús de robots dins del sector empresarial. 

Encara que la majoria de multinacionals espanyoles utilitzen processos d’automatització robòtica, és possible explicar una certa lentitud en el desenvolupament de noves funcions per la falta de tècnics experts en robòtica. Afortunadament, aquest sector en auge ja mostra signes de creixement, amb exemples com l’ús del robot de cirurgia Da Vinci en IMED València, o les innovacions en robòtica mòbil per part d’empreses de robòtica a Espanya com Robotnik.

El futur de la robòtica

És clar que encara hi ha molt de marge de creixement per a la tecnologia robòtica. En un futur pròxim, podem esperar que el 5G incrementi la capacitat de treball del robot i la comunicació amb humans. És probable que l’optimització robòtica arribi als serveis professionals, i els robots logístics ocupin llocs de treball amb salaris habitualment baixos. 

També cal destacar l’adveniment de la robòtica tova, mitjançant la qual la robòtica s’integra amb teixits orgànics. Aquesta disciplina permetrà, per exemple, crear benes intel·ligents que facilitin la curació, o contribuir a una major mobilitat en persones que han sofert una pèrdua muscular. Els robots tous tindran, per descomptat, una funció important en la robòtica mèdica: ja es considera la possibilitat de generar òrgans robòtics integrats amb l’organisme, per a reemplaçar òrgans extrets quirúrgicament a causa de malalties com el càncer.

Per descomptat, les innovacions de robòtica en la indústria del transport continuaran avançant. Uber ja ha provat vehicles semiautònoms, que funcionen amb acte-navegació però retornin el control al conductor davant circumstàncies arriscades. I no sols això: els robots també podran contribuir a la cura del medi ambient a través de l’ús de materials biodegradables, que permetran rebutjar-los sense preocupar-nos del seu efecte en l’entorn.

Com demostren els anteriors exemples, la robòtica permet una infinitat d’usos i aplicacions en tota classe d’activitats tant econòmiques com socials. L’arribada del 5G i l’augment de la intel·ligència artificial donaran una embranzida definitiva a tots els projectes de robòtica que ja es troben en fase de desenvolupament i recerca. Cal esperar que, dins dels pròxims deu o quinze anys, la interacció robot-humana es converteixi en una part fonamental de gairebé tots els aspectes de la nostra vida.