Article  | 

Connectivitat intel·ligent i serveis avançats | La revolució digital

SHARE

Reading Time: 5 minutes

Els avanços en tecnologies intel·ligents no sols permeten millorar les eines digitals que utilitzem en el nostre dia a dia: també tenen com a conseqüència el progrés en els àmbits econòmic, social i cultural.

Molt aviat, el desenvolupament i la implementació de disciplines com la robòtica, la intel·ligència artificial o el big data ens permetran aconseguir l’anomenada “connectivitat intel·ligent”, un concepte que canviarà radicalment els productes del mercat i la nostra pròpia vida quotidiana.

Però en què consisteix exactament la connectivitat intel·ligent i quina és la seva missió? Quins sectors exerceixen un paper més significatiu en el seu desenvolupament? En aquest article explorem a fons aquestes qüestions, que actualment constitueixen un dels focus de Mobile World Capital Barcelona

Què és la connectivitat intel·ligent?

La connectivitat intel·ligent pot definir-se com un conjunt de tecnologies intel·ligents que, combinades, augmenten l’eficiència i les capacitats d’àmbits tan diversos com l’entreteniment, el transport i els serveis públics. Les tres tecnologies en les quals es recolza la connectivitat intel·ligent són les xarxes 5G, la IA o intel·ligència artificial i la connexió entre dispositius digitals mitjançant el IoT o la “Internet de les coses”.

La connexió entre milions d’aparells de tecnologia digital a través de xarxes d’alta velocitat permet que els dispositius es comuniquin entre ells. Amb l’ajuda de la intel·ligència artificial i el machine learning, això permetrà automatitzar nombroses tasques i coordinar el funcionament de tota la tecnologia, generant una àmplia gamma de serveis avançats a l’abast d’un públic majoritari.

Per a aconseguir els objectius de la connectivitat intel·ligent, les empreses han d’adaptar-se ràpidament a un entorn cada vegada més tecnològic, en el qual els límits entre el món físic i el món digital són cada vegada més difusos. Per a això, és imprescindible invertir en innovació i en la connexió entre tecnologia de la informació i la “Internet de les coses”, a fi de millorar els processos de producció i reduir els seus costos.El pas a una connectivitat intel·ligent completament operativa es basa en quatre aspectes fonamentals. Cadascun d’ells està associat a una o diverses tecnologies disruptives, que canvien radicalment l’aspecte de les indústries en les quals intervenen i acceleren la transformació digital en la qual ja estem immersos.

La millora de la connectivitat mitjançant 5G

La connectivitat entre els diferents dispositius digitals farà un pas de gegant gràcies al 5G. El nom d’aquesta tecnologia sense fil respon al fet que es tracta de la cinquena generació de comunicacions. La seva principal innovació consisteix en la gran velocitat de transmissió de dades: segons l’estàndard oficial, el 5G serà al voltant de 20 vegades més ràpid que l’actual connexió.

Si bé encara no està disponible, la seva pròxima implantació incrementarà l’anomenada “densitat digital”: serà possible augmentar el percentatge de dades en connexió. Això permetrà que més dispositius puguin connectar-se i mantenir en actiu la “Internet de les coses” o els cotxes intel·ligents, entre altres eines tecnològiques.

L’aprenentatge automàtic mitjançant la Intel·ligència Artificial

L’augment de la densitat digital gràcies al big data, els costos de computació més baixos i la millora de nous algoritmes de machine learning o aprenentatge automàtic són només alguns dels factors que han permès la viabilitat de la intel·ligència artificial. Aquest avenç tecnològic farà possible que el món físic es representi amb major fidelitat en el món digital, interconnectant tots els dispositius tecnològics i permetent que es comuniquin.

Per dir-ho així, la intel·ligència artificial és el motor que posarà en funcionament l’intercanvi de dades, generant noves interaccions més enllà de la comunicació digital actual. D’una banda, permet automatitzar processos que anteriorment eren manuals i reduir els costos de producció. A més, l’aprenentatge automàtic fa que sigui més fàcil predir demandes, i personalitzar el funcionament de la tecnologia en funció de les necessitats de cadascun dels usuaris.

La consolidació de la confiança digital a través del blockchain

Les anteriors millores no suposarien un avenç si els usuaris no confiessin en el nou entorn digital que regirà la comunicació en el futur. Afortunadament, la tecnologia blockchain genera un ecosistema més segur per a les transaccions financeres, fent innecessària la participació de tercers en els intercanvis monetaris. En un món en el qual les dades són cada vegada més importants, l’intercanvi d’informació encriptada mitjançant blockchain també pot contribuir a protegir la privacitat de les dades personals.

No obstant això, els avantatges que ofereix aquesta nova tecnologia disruptiva han de trobar un complement en el reforç de sistemes de seguretat i el desenvolupament d’un software més resistent als ciberatacs. A mesura que s’enforteixi la seguretat de l’entorn digital, els usuaris adquiriran més confiança en la connectivitat intel·ligent i els serveis avançats.

L’augment del benestar digital mitjançant el cloud computing i el IoT

l benestar digital implica l’ús de dades per part de la població d’una forma segura i eficient, per a això és necessari augmentar l’emmagatzematge i la transmissió digital. La millora del cloud computing o computació en el núvol es fa imprescindible per a suportar una connexió constant entre dispositius.

Perquè la “Internet de les coses” funcioni, és necessari que tots els aparells digitals integrin aquestes noves tecnologies i que, alhora, l’entorn digital pugui sostenir un ús generalitzat i democràtic de les dades. Quants més dispositius estiguin connectats al núvol, més ràpid s’aconseguirà la transformació digital, que permetrà desenvolupar serveis més àgils que responguin a les necessitats dels usuaris digitals.

Beneficis per a les empreses

La connectivitat intel·ligent suposarà un benefici en la qualitat de vida de les persones, però també beneficiarà a sectors empresarials molt diferents. Les següents són només alguns dels avantatges que oferirà la consolidació dels serveis avançats:

  • Nous models de negoci: Els nous àmbits tecnològics en creixement constitueixen oportunitats d’inversió. A més, les eines que implantarà la connectivitat intel·ligent permetran renovar el model de negocis ja establerts.
  • Transmissió eficient de dades: Les empreses es beneficiaran d’una comunicació més àgil i eficient, en constant contacte amb els clients i usuaris.
  • Avanços en la seguretat de les operacions: El reforç dels sistemes de seguretat digital faran possible un intercanvi més fiable de dades, que garanteixi la privacitat de clients i actors empresarials.
  • Reducció de costos: L’automatització de processos mitjançant la intel·ligència artificial permetrà satisfer la demanda amb major facilitat, i millorar el flux de treball escurçant el temps de reacció davant qualsevol imprevist.
  • Millor tracte amb els clients: L’accés en temps real a les dades de l’empresa permetrà millorar l’atenció al client i satisfer més ràpidament els desitjos dels usuaris, arribant a predir les necessitats dels usuaris en funció del seu perfil i el seu comportament en l’entorn digital.

La seguretat dels usuaris, un factor essencial

A través del suport a tecnologies disruptives, la connectivitat intel·ligent permet l’avenç de la societat i el món empresarial. Per això, s’ha convertit en un dels principals focus d’interès de MWC: La transformació digital dels sectors financer, sanitari, mèdic i de transports i distribució suposen un dels majors canvis de la tecnologia digital des de l’adveniment de les grans plataformes digitals, i contribuiran a generar un nou ecosistema digital.

L’arribada de la connectivitat intel·ligent suposa una enorme oportunitat per a qualsevol tipus d’empresa, i marcarà la tendència empresarial en el futur. No obstant això, és important recordar que els avanços tecnològics hauran d’anar acompanyats d’una ferma voluntat ètica. Si es prenen les mesures de seguretat necessàries i es respecta el tractament de les dades privades, els serveis avançats permetran satisfer les necessitats de la societat amb una major eficàcia, protegint els ciutadans i fent que estiguin cada vegada més connectats.