Article  | 

Existeixen professionals per a les professions del futur?

SHARE

Reading Time: 3 minutes

Tomàs Font – Director general de Wolters Kluwer Tax & Accounting a Espanya

 

Ja fa anys que el concepte de formació permanent està fermament establert perquè el ritme de canvi tecnològic i dels coneixements en general és trepidant i continuarà sent-ho. Per això, Tomàs Font (Barcelona, 1973) considera que els centres educatius han d’esforçar-se per ensenyar a pensar i a connectar diferents conceptes, que és el que distingirà als professionals més capacitats del futur. De la mateixa manera, els alumnes han de gaudir amb l’aprenentatge i aprofitar el màxim possible el que els ensenyen als centres de formació. És un error anar-hi només per aconseguir un títol i oblidar-se de l’època estudiantil, afegeix.

 

Tomàs Font, director general de la multinacional Wolters Kluwer Tax & Accounting a Espanya, líder mundial en serveis i solucions de software i informació pels professionals del sector fiscal, comptable, laboral i de gestió, considera impossible preveure les necessitats de formació a deu anys o més vista, fins i tot a més curt termini, perquè la realitat social i empresarial va canviant paulatinament i augmenten les demandes de certes professions en detriment d’altres. De totes maneres, l’impacte que està tenint la tecnologia és molt fort a totes les empreses, per la qual cosa es pot dir, en certa manera, que totes les companyies acabaran sent tecnològiques i els seus professionals hauran de tenir cert coneixement de la tecnologia, com a mínim a nivell d’usuari.

 

De cara als propers anys, l’efecte que tindrà la robotització i l’automatització en molts processos empresarials serà molt clar. El tractament de les dades i la seva anàlisi per extraure informació i valor seran igualment claus. De la mateixa manera, si s’accepta la premissa que totes les companyies seran en certa mesura tecnològiques, amb una digitalització en augment, està clar que en els propers anys hi haurà escassetat de professionals dedicats al tractament de la informació.

 

En aquests moments hi ha un dèficit evident de professionals de la informació entre el que el mercat demana i el que és capaç de cobrir, la qual cosa s’acaba traduint en un augment dels salaris i en una lluita per captar als professionals amb major talent. En realitat, el talent sempre ha estat un bé escàs, però en aquests moments, el talent digital ho és molt més, opina Tomàs Font.

 

L’experiència, l’habilitat i els coneixements sempre han estat fonamentals en qualsevol lloc de feina. En l’economia digital i en el món tan convuls actual és igualment important tenir les idees clares i saber connectar conceptes, perquè les coses no són tan previsibles com ho podien ser fa unes poques dècades o anys enrere. A curt termini, la situació de major incertesa i d’imprevisibilitat serà encara major, per la qual cosa podem pensar que l’escassetat de professionals ben preparats creixerà, considera Tomàs Font.

 

Es parla molt sobre si és més important tenir una formació genèrica o, al contrari, més especialitzada. Evidentment, l’ideal és tenir molts i bons coneixements: es tracta de comptar amb una base tecnològica ampla per pensar amb claredat i, a la vegada, disposar de coneixements específics en el que es treballa. No es pot renunciar a tenir coneixements genèrics i especifics a la vegada. D’entrada, és més fàcil començar per l’especialització, però té un horitzó més estret. És preferible entrar al món laboral en un camp específic, encara que sense renunciar a una visió més holística, que permeti unir i connectar a curt termini conceptes, opina el directiu.

 

La formació permanent, i especialment en matèria de tecnologia, és avui en dia imprescindible. La gràcia de la tecnologia és que permet associar i combinar diferents elements que, a la vegada, creen nous espais, considera Font. És important apropar més la realitat del mercat laboralamb l’entorn més purament acadèmic. En aquest sentit, pensa, ha d’existir major col·laboració entre universitats i centres de formació amb les empreses. “Crear ponts que connectin ambdós espais”, destaca.

 

Per a Tomàs Font, el més important és que les facultats i centres d’ensenyament siguin llocs on s’ensenyi a pensar. “Anem cap a un món amb canvis tan potents, trepidants i profunds que necessitem ments obertes, que sàpiguen connectar la realitat circumdant”. A la vegada, opina que els alumnes no poden anar a un centre d’ensenyament amb la idea d’obtenir un títol i oblidar-ho tot quan acabin l’etapa d’estudiant. Estudiar no és un tràmit, s’ha de gaudir de l’aprenentatge, insisteix. Els centres han de vetllar perquè els estudiants apreciïn realment la professió escollida.

 

Respecte al major aprofitament del talent femení, Font considera que és un repte pendent, encara que s’està corregint el desajustament secular. No és una correcció dràstica, afegeix i s’hauria de fer més ràpidament, però s’està fent. Destaca que a la seva empresa els càrrecs directius de màxima responsabilitat a qui ell mateix reporta estan ocupats per dones, com és el cas de la directora d’Europa i la CEO global.