Article  | 

Parlem de les acceleradores i incubadores de les startups

SHARE

Reading Time: 5 minutes

Les acceleradores i incubadores són potser els recursos més valuosos dels quals disposa una startup per a aconseguir els seus objectius de desenvolupament. Avui dia, el mercat espanyol i internacional compta amb un gran nombre de llançadores de startups i acceleradores que poden ajudar empreses en ple naixement i desenvolupament a aconseguir el seu màxim potencial i arribar a un públic majoritari.

Per aquest motiu, és imprescindible saber exactament en què consisteixen i en què es diferencien. En aquest article explorarem què és una acceleradora de negocis i una acceleradora de startups, com funciona cadascuna d’elles, i esbrinarem quins són els beneficis de comptar amb el seu suport a l’hora de posar en marxa un negoci o portar-lo al següent nivell.

En què consisteixen les acceleradores i incubadores per a startups?

Sovint, els conceptes “incubadora” i “acceleradora” s’utilitzen indistintament per a referir-se a la mateixa mena d’organització. No obstant això, hi ha diferències molt clares entre una i l’altra. El tret distintiu principal entre una incubadora de startups i una acceleradora és la classe de projectes empresarials que acullen: mentre que una incubadora dóna suport a empreses que encara es troben en una fase inicial, les acceleradores ajuden a startups que potser porten anys en actiu però volen expandir-se o millorar la seva posició en el mercat.

Així, una incubadora pot definir-se com una empresa o organització que cerca futures startups en fase “llavor”. Un conjunt de consultors i experts col·laboren amb els directors executius de les empreses per a desenvolupar els projectes per a donar-los viabilitat.

En general, les incubadores es classifiquen en funció del nínxol de mercat en el qual se centren. Mentre que algunes d’elles abasten un sector específic, com el tecnològic o el financer, unes altres de major envergadura acullen tota classe de projectes empresarials. La clau per a comprendre la funció d’una incubadora és el concepte de “mentorización”: la incubadora o llançadora s’encarrega de treballar braç a braç amb els directius perquè aprenguin a desenvolupar el seu projecte fins que estigui llest per a desenvolupar la seva activitat.

A diferència de la incubadora, el que fa una acceleradora de negocis és millorar els beneficis econòmics d’una empresa que ja compta amb un equip format i satisfà una demanda real en el mercat. Per a aconseguir-ho, les acceleradores d’empreses també funcionen com a mentors, aportant noves idees per a aconseguir avanços a major velocitat.

Hi ha tres tipus diferents d’acceleradora de startups, en funció de la iniciativa que hi ha darrere d’ella:

 • Acceleradora pública: Aquest tipus d’acceleradora depèn d’una institució o un organisme públic, i per tant compta amb suport financer públic per al desenvolupament d’empreses.
 • Acceleradora privada: A diferència de les públiques, aquest tipus d’acceleradores neixen d’una iniciativa individual o col·lectiva de capital privat.
 • Acceleradora corporativa: Aquesta última classe d’acceleradores es distingeix per la grandària de l’empresa que la va fundar. Normalment, les empreses de gran grandària inicien una acceleradora per a diversificar les seves inversions i adquirir talent empresarial mitjançant la col·laboració amb startups en desenvolupament, que a vegades poden utilitzar la marca i les instal·lacions de l’empresa darrere de l’acceleradora. És el cas de les acceleradores de Seat, Bankia o BStartup, establerta pel Banc Sabadell.

Com funcionen les incubadores i acceleradores per a startups

Encara que cada incubadora estableix períodes i procediments diferents per al desenvolupament d’empreses, totes solen tenir en comú les següents fases:

 • Obertura de convocatòria: s’estableix una necessitat en el mercat i es convoca a startups que puguin solucionar el problema plantejat.
 • Procés de selecció: Les startups es reuneixen amb la directiva de la incubadora per a idear els projectes empresarials. Al cap d’unes quantes reunions, la directiva tria els projectes la realització dels quals vol secundar.
 • Procés de selecció: Les startups es reuneixen amb la directiva de la incubadora per a idear els projectes empresarials. Al cap d’unes quantes reunions, la directiva tria els projectes la realització dels quals vol secundar.
  • Prova de concepte: La startup defineix el projecte empresarial i crea el pla de negoci al costat d’un tutor. Normalment se signa un acord d’exclusivitat i confidencialitat com a garantia per a la incubadora.
  • Producte Mínim Viable: La startup crea el prototip de l’empresa aplicant les dades reals que ha inclòs en el pla de negoci.
 • Dia d’inversió: També conegut com “Partner Day”, en aquesta última fase la incubadora decideix si compra el producte de la startup. També poden arribar a un acord d’inversió o comercialització.

Els anteriors casos responen a un procés d’incubació B2B o business to business, en el qual l’objectiu de la incubadora és incorporar un nou projecte a la seva pròpia empresa. Per descomptat, també existeix la incubació B2C o business to customer, en el qual la incubadora fa costat a una startup que després llança el seu producte al mercat.

En el cas de les acceleradores, les startups solen establir-se en un lloc compartit, propietat de l’acceleradora. En ell, el mentor els assessora per a obtenir un creixement més ràpid, aportant feedback respecte de les decisions per al desenvolupament. El més habitual és que l’acceleradora faci una aportació de capital inicial, coneguda com seed funding.

De manera similar a la incubació, al cap del procés d’acceleració la startup es presenta a inversors de capital de risc en el que es coneix com a “ronda d’inversió” o demo day. L’objectiu d’aquesta última fase és concloure una primera ronda d’inversió i obtenir més suport econòmic per a complir els objectius. A diferència de les incubadores, el benefici que solen obtenir les acceleradores és entre un 5 o 10% del valor de l’empresa a la qual han secundat.

Beneficis d’utilitzar una acceleradora o incubadora per a startups

L’anterior resum ja apunta a la gran quantitat d’avantatges que té comptar amb el suport d’una acceleradora o incubadora de startups. El benefici principal és, per descomptat, el creixement exponencial que permet la mentorización per part d’experts: l’empresa pot desenvolupar-se i obtenir beneficis econòmics amb molta més rapidesa i, en moltes ocasions, de forma gairebé immediata des de la seva sortida al mercat.

En segon lloc, un altre avantatge de disposar de suport extern és reforçar els punts forts de la startup: gràcies a l’assessorament i el feedback de la incubadora o acceleradora, és més fàcil concentrar-se en els elements de l’empresa que ofereixen un avantatge competitiu. No és estrany, de fet, que moltes empreses pivotin a un altre àmbit empresarial després de passar per una acceleradora o incubadora.

Finalment, però no per això menys important, treballar en col·laboració amb una incubadora o una acceleradora permet obtenir una major xarxa de contactes. Participar en programes empresarials posa a una startup en contacte amb altres innovadors i emprenedors, amb els quals és molt freqüent que s’entaulin relacions de fraternitat i s’iniciïn tractes de col·laboració empresarial.

El suport que necessita una empresa en desenvolupament

Cada vegada existeixen més incubadores, acceleradores i organitzacions de suport a l’emprenedoria a Espanya. Des del Grup Intercom, actualment la principal incubadora a Espanya, fins a projectes més joves com a Mola o híbrids d’incubadora i acceleradora com SeedRocket, hi ha una gran varietat d’empreses que ofereixen ajuda a projectes empresarials en qualsevol fase de desenvolupament.

Aquestes organitzacions, que promouen i contribueixen a la viabilitat de les empreses en vies de creixement, s’han convertit en un reforç essencial per a la salut del panorama espanyol i internacional. Tot emprenedor amb una bona idea trobarà en elles el suport financer necessari i, sobretot, una xarxa de suport a través de la qual dur a terme idees innovadores que contribueixin al teixit empresarial del país.