Article  | 

L’Humanisme Tecnològic: Què és i qüestions ètiques sobre aquest tema

SHARE

Reading Time: 3 minutes

Novetats tecnològiques com el 5G, la connectivitat intel·ligent o la tecnologia col·laborativa prometen grans canvis a nivell tant empresarial com social. No obstant això, aquest augment en la interconnectivitat també comporta una responsabilitat més gran: gran part de la capacitat tecnològica dóna més poder a particulars, empreses i governs per a influir en el dia a dia de la ciutadania en tots els aspectes de la seva vida.L’humanisme tecnològic esdevé com a resposta als nous desafiaments que suposa la transformació digital. En aquest article l’explorem en profunditat, i donem anotacions sobre les primeres mesures que emprèn pel Govern espanyol per a instaurar-lo i vetllar per la seguretat digital.

Què és l’humanisme tecnològic

El concepte d’humanisme tecnològic engloba un ampli espectre d’idees, i conseqüentment resulta una mica difícil de definir. En termes generals, pot descriure’s com una filosofia o corrent ideològica centrada en la intersecció entre l’ètica i la innovació tecnològica. En aquest sentit, defensa l’ús responsable de la tecnologia innovadora al servei de la societat, i promou la innovació dins d’uns llits ètics que vetllin pel desenvolupament de l’ésser humà. 

El camp d’estudi de l’humanisme tecnològic és tan ampli com la pròpia tecnologia. El seu marc d’actuació s’estén a diversos àmbits, entre els quals destaquen els drets digitals, la defensa i protecció de les dades privades, la seguretat en la xarxa, la lluita contra l’exclusió de la bretxa digital i l’estudi de l’impacte ètic de l’alta tecnologia en camps com la ciència, l’educació, la política i l’economia. 

La quantitat i diversitat d’àmbits als quals afecta la tecnologia fa necessària una acció transversal. Per això, en l’actualitat, els esforços de l’humanisme tecnològic a nivell espanyol i europeu estàn centrats en crear una sèrie de drets aplicables en qualsevol dels contextos assenyalats anteriorment. Com veurem en els apartats següents, l’objectiu de l’humanisme tecnològic és garantir que els drets de la ciutadania també es protegeixin en l’àmbit digital, i per aquest motiu serà necessària l’acció coordinada del govern, el poder legislatiu i el sistema judicial a nivell nacional i internacional.

En què es basa l’humanisme tecnològic

Per a veure amb més detall en quina mesura té importància l’humanisme tecnològic, val la pena detenir-se a explorar les possibles problemàtiques que planteja la innovació tecnològica. Actualment, vivim immersos en una transformació digital que bé pot considerar-se una quarta revolució industrial. La implantació generalitzada de tecnologies disruptives com el machine learning, la intel·ligència artificial, el blockchain i la Internet de les Coses aviat causarà un canvi radical en el funcionament de la societat.

Aquesta transició a una societat híbrida entre el digital i el real implica un traspàs de poder a grans empreses tecnològiques. Això implica que, en gran manera, la vida en societat estarà marcada per les decisions d’entitats privades que operen a escala global. 

La gestió de les nostres dades per part d’aquestes corporacions exigeix un control ferri per part d’institucions públiques, que hauran de protegir els drets dels usuaris i regular el comportament digital. De manera similar, la tecnologia blockchain i la popularització de les divises digitals també ha permès el sorgiment d’un sistema econòmic molt diferent al tradicional, la qual cosa fa imprescindible la implantació de normes digitals i la vigilància de la seguretat per a regular el mercat i evitar el frau.

Més enllà d’aquests àmbits, la irrupció de noves tecnologies també posa de manifest la desigualtat digital: molts ciutadans encara no tenen accés a dispositius digitals que són cada vegada més necessaris, o manquen dels recursos per a aprendre un ús correcte i responsable d’ells. Per a realitzar una transició eficient i justa a un món cada vegada més digitalitzat, és necessari unir esforços i promoure polítiques que acompanyin al ciutadà i el preparin per als canvis que s’aveïnen.

En aquesta línia, l’humanisme tecnològic es planteja diversos objectius:

  • Eliminar la bretxa digital: la falta d’accés a la tecnologia avançada genera desigualtat social, laboral i cultural. Per a combatre-les, és necessari oferir a tota la societat la possibilitat de formar-se en les noves tecnologies.
  • Garantir la intimitat de l’usuari: La cessió de les dades privades a Internet és un problema de gran envergadura. Es requereix una regulació estricta per a vetllar per la privacitat de tots els usuaris i assegurar-se que les seves dades no s’utilitzen sense el seu consentiment.
  • Vetllar per l’ús ètic de la nova tecnologia: Innovacions com els algorismes d’aprenentatge automàtic encara estan per regular. Les empreses que posseeixen la capacitat de recollir, interpretar i utilitzar les dades dels usuaris tenen un poder que ha de ser limitat pels poders públics. 
  • Buscar solucions sostenibles: El progrés científic i tecnològic comporta un impacte ineludible en el medi ambient. És imperatiu que les solucions tecnològiques siguin també sostenibles i es duguin a terme de forma energèticament eficient, per a minimitzar l’impacte sobre el medi ambient. 

Des de Mobile World Capital impulsem la iniciativa Digital Future Society, un programa que treballa en la construcció d’un futur més just i inclusiu a través de la millora continua de l’impacte tecnològic a la societat. Per això, connecta institucions, corporacions cíviques i acadèmies amb les que generar espais de debat, compartir coneixement i crear solucions per als reptes que presenta l’avanç digital i apropar-les a la ciutadania mitjançant espais oberts on intercanviar idees.