Article  | 

La tecnologia es només per a tecnòlegs?

SHARE

Reading Time: 3 minutes

Una major diversitat laboral i de gènere és beneficiosa per a tots

L’ús de la tecnologia no està reduït a un nombre de persones o departaments determinats, sino que ja forma part de la vida personal i profesional de la gran majoria de persones i empreses, sosté Cristina Ghetti (Massa Lombarda, 1973), directora del grup Workforce360 de Nestlé, responsable de la tecnologia que els 300.000 empleats d’aquesta multinacional europea de l’alimentació fan servir a diari. Ghetti, qui també és responsable dels centres de TI de l’empresa a Barcelona i Milà, que ocupen a més de 700 professionals digitals, també està convençuda que les empreses han de tenir una major diversitat laboral, sigui de gènere, nacionalitat o experiència, perquè els resulta molt beneficiós per a elles i per a la societat en el seu conjunt.

 

La pandèmia ha deixat clar que la tecnologia forma part de les nostres vides, tant a nivell personal com professional, diu Ghetti. Tenir coneixements tecnològics i saber utilitzar la tecnologia és un actiu cada vegada més buscat i requerit per les empreses, afegeix, com és el cas de Nestlé, empresa a la que treballa.

 

Tampoc és precís que el perfil laboral que es busqui sigui financer, de producció o logístic, perquè a tots els llocs de treball o personals, és necessari el component tecnològic. Tots els aspectes de la tecnologia són importants, perquè la fan servir clients, consumidors i empleats.

 

Per això, afegeix, “la tecnologia es posa al centre de les activitats de Nestlé, així com de moltes altres empreses”. El que es vol, al final, és que la tecnologia estigui al servei de les persones, i sobretot per ajudar a les persones que no la coneixen gaire, precisa.

 

El desenvolupament d’eines tecnològiques “amigables”, que siguin senzilles d’utilitzar i intuitives, és un objectiu cada vegada més buscat. Abans de la pandèmia, a Nestlé haviem posat en matxa un projecte de realitat augmentada pel departament de producció i, amb la pandèmia, vam decidir acceletar-ho al màxim, assegura.

 

Ara, tots els departaments reclamen eines d’aquest tipus perquè han comprobat que es guanya en eficiència, afegeix Ghetti. “I no fa falta que siguin desenvolupaments molt espectaculars; a vegades, una petita millora en un procés d’automatització és molt rentable i beneficiós per a tots els empleats i per a l’empresa”.

 

Augmentar la diversitat a les empreses

Cristina Ghetti també està convençuda de la necessitat d’augmentar la diversitat amb les empreses, sigui de gènere, nacionalitat o generacional. “En el nostre hub d’innovació tenim un equip amb quatre generacions de professionals i cadasún aporta punts de vista diferents: experiència, maduresa o manera de treballar i enfocar els problemes”.

 

La bretxa de gènere és un problema enorme. Per a Ghetti, no és acceptable que l’objectiu sigui reduïr les diferències entre homes i dones: l’enfocament ha de ser d’igualtat total. Com succeeix amb la seguretat, “s’ha d’arribar al zero percent d’errades”, no reduïr-les, apunta.

 

És precís treballar amb les noves generacions, considera Ghetti, perquè s’accepti que es pot ser dona i un bon professional. Això també pot comportar un canvi en l’estil de lideratge, en la manera d’enfocar els problemes a les empreses. La diversitat a tots els nivells enriqueix a les empreses.

 

Al centre d’innovació de Barcelona hi tenim 52 nacionalitats a un equip format per 600 persones. Tenir dones en posició de lideratge és possible i a més serà beneficiós per a les empreses, ja que les situacions es poden plantejar de manera diferent. El més important, de totes maneres, no és “la primera dona”, també n’hi ha d’haver una segona i tercera.

 

Ecosistema molt actiu a Barcelona

A més a més de la diversitat, també és important formar part d’un ecosistema d’innovació actiu, opina Ghetti. En aquest sentit, Barcelona ocupa un lloc privilegiat i va ser una de les causes principals per les quals Nesté va decidir ubicar a Barcelona el seu centre principal d’innovació.

 

Barcleona està situada entre les quatre principals ciutats europees que tenen la capacitat d’atraure i retenir talent innovador; les altres són Londres, Amsterdam i Tel Aviv (encara que reconeix que és discutible que Tel Aviv es consideri europea).

 

El nivell de remuneració que s’ofereix per captar talent innovador és llògicament important, però també els candidats valoren molts altres aspectes, com pot ser la qualitat de vida a la ciutat a la que es treballa, el clima o que hi hagi un ecosistema format per altres empreses i universitats que fomenti l’esperit emprenedor, ja sigui a una start-up o a grans empreses.

 

“En aquest aspecte de fomentar la innovació, l’ecosistema que poseeix Barcelona és molt viu”. Barcelona té una mica de tot, la qual cosa és molt important; passa el mateix que amb la diversitat, que és necessària per avançar. I també, afegeix, per ampliar l’escala dels projectes i trobar, pas a pas, solucions als problemes complexos.

 

“La tecnologia ja forma part de la nostra vida professional i personal”.