Política de privacitat

Darrera actualització: 31 de març de 2021

Protegir la teva privacitat significa seguir mantenint el nostre compromís de transparència amb l’ús de les teves dades personals. Per això, volem que coneguis tot el que inclou el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), aplicable des del 25 de maig de 2018.
El RGPD introdueix canvis en la normativa actual de protecció de dades amb la finalitat de reforçar els mecanismes de protecció i donar més control als individus sobre les seves pròpies dades personals.
Volem informar-te de totes les mesures que posarem en marxa per garantir que les teves dades personals estan perfectament protegides.
Hem adequat aquesta política de privacitat a les exigències d’aquesta normativa :
• Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals (LOPD) .
• Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD)
• Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DE TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?
Titular: Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation ” (en endavant,” MWCapital “) , registrada en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1.727.
CIF: G-65760431
Direcció: Pl. Pau Vila 1, Sector 2C (Edifici Palau de Mar) Barcelona (08039)
Delegat de Protecció de Dades : Director /a de l’Oficina del Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament de Barcelona, a l’adreça Av. Diagonal, 220 planta 4 (08018) i formulari de contacte del qual s’adjunta al següent enllaç: https://atencioenlinia.ajuntament.barcelona.cat/fitxa/alta?cbDetall=4845&consulta=1&directo=1&i=c&origen=DELEGAT_PROTECCIO_TUTELA_DRETS
També és possible contactar amb el Referent de Protecció de Dades de la Fundació en el correu electrònic lopd@mobileworldcapital.com
Hi ha un acord de corresponsabilitat entre MWCapital i Barcelona Mobile Ventures, S.L. (en endavant, mVenturesBcn), atès que hi ha una vinculació legal entre les dues parts que fa que en ocasions determinin conjuntament els objectius, fins i mitjans de
tractament. Aquest acord de coresponsabilitat augmenta les teves garanties i la protecció dels teus drets, atès que pots reclamar indistintament a qualsevol de les parts.
2. QUIN TIPUS DE DADES RECOLLIM I TRACTEM?
Les dades que recollim i tractem són de caràcter merament identificatiu. No recollim dades especialment protegides o relacionats amb categories especials de dades.
3. COM ES LEGITIMA EL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?
La base legal per al tractament de les teves dades és el consentiment que tu ens dones, per exemple , quan:
• ens remets un formulari amb les teves dades de contacte;
• t’inscrius a alguna de les nostres iniciatives;
• assisteixes, participes o col·labores en algun dels nostres cursos;
• et registres en algun dels nostres esdeveniments;
• ens envies el teu currículum perquè estàs interessat en treballar o col·laborar amb nosaltres;
• et subscrius a alguna de les nostres newsletters;
• et descarregues algun document de la nostra pàgina web.
Per a totes aquestes actuacions, hauràs d’acceptar expressament aquesta política de privacitat, on s’explica com es tracten les dades, que abans has hagut de llegir i comprendre.
4. AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES TEVES DADES?
A MWCapital tractem les teves dades amb les següents finalitats:
• Per comunicar-nos amb tu;
• Per enviar-te comunicacions informatives i/o comercials per e-mail sobre les activitats, iniciatives o programes tant propis com de mVenturesBcn ;
• Per respondre els teus dubtes, consultes, suggeriments o proposar-te enquestes d’opinió o satisfacció ;
• Per oferir-te la millor experiència possible mitjançant l’anàlisi de les dades per part de petits programes (o plugins);
• Per gestionar el teu registre, assistència i contractació als diferents esdeveniments o cursos que promogui o organitzi tant MWCapital com mVenturesBcn;
• Per valorar i gestionar les teves candidatures o sol·licituds d’ocupació i, si és el cas, dur a terme les actuacions necessàries per a la selecció i contractació de personal;
• Per valorar i gestionar les eventuals propostes que ens remetis en el marc de les diferents activitats, iniciatives, programes i reptes tant de MWCapital com de mVenturesBcn ;
• Per analitzar mètriques de visita dels nostres llocs web. Per a això demanem informació a partir de les teves visites, mitjançant el registre de la direcció o protocol IP del teu dispositiu. Quan accedeixes a qualsevol de les nostres pàgines web, la teva adreça IP s’emmagatzema automàticament amb la finalitat de recaptar aquesta informació a afectes merament estadístics;
• Per realitzar tasques de segmentació. Podrem realitzar la segmentació o elaboració de perfils amb la finalitat de dirigir les nostres comunicacions i programes. L’anàlisi dels perfils no tindrà cap efecte significatiu sobre els drets de l’usuari;
Si bé totes aquestes finalitats es poden basar en un interès legítim, tot i així obtenim el consentiment per a tots els tractaments .
5. QUINES CATEGORIES DE DADES TRACTEM?
Atenent a les finalitats davant anteriorment esmentades, MWCapital tracta les següents categories de dades:
• Dades identificatives: nom, cognoms, adreça postal, adreça de correu electrònic, codi postal, ciutat, país i telèfon i, eventualment, càrrec, empresa i sector d’activitat ;
• Dades acadèmiques i professionals: formació / titulacions, historial d’estudiant i experiència professional, per al cas dels processos de selecció o per quan presents les teves propostes en el marc dels nostres programes, reptes o iniciatives;
• Dades de trànsit i localització. En aquest sentit, podem demanar informació complementària a partir de les visites al web mitjançant el registre de la direcció o protocol IP del teu dispositiu;
• Metadades de comunicacions electròniques;
• Dades d’informació comercial;
• Dades econòmiques, financeres i bancàries.
Al facilitar-nos les dades, ens garanteixes que aquests són certes, exactes, completes i actualitzades, i et responsabilitzes de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.
En cas que ens facilitis dades de tercers, has de comptar amb el consentiment de aquests i comprometre’t a traslladar-los la informació continguda en aquesta clàusula, alliberant-nos de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, MWCapital podrà dur a terme les verificacions per constatar aquesta circumstància , i adoptarà les mesures de diligència deguda que corresponguin, d’acord amb la normativa de protecció de dades.
6. QUINS PRINCIPIS APLIQUEM A LES DADES QUE TRACTEM?
Per tractar les teves dades personals, apliquem els següents principis, els quals s’ajusten a les exigències de l’ RGPD :
• Licitud, lleialtat i transparència: Sempre et demanarem el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a qualsevol finalitat específica que prèviament t’explicarem amb total transparència.
• Minimització de dades: Només et sol·licitarem les dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals les requerim i que sempre seran els mínims possibles .
• Limitació del termini de conservació: Les dades seran mantingudes el temps estrictament necessari per als fins del tractament. Depenent de per a què es requereixin aquestes dades, t’informarem del termini de conservació corresponent.
• Integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada d’aquestes dades personals i també es garanteixi la confidencialitat. Des MWCapital es prenen les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o l’ús indegut de les dades per part de tercers.
7. PER QUANT DE TEMPS CONSERVEM LES TEVES DADES?
Conservarem les teves dades personals durant el temps que sigui necessari perquè des MWCapital puguem complir les nostres obligacions legals o reglamentàries durant els terminis de prescripció aplicables en la normativa vigent.
MWCapital durà a terme periòdicament una anàlisi dels períodes de conservació de les dades, eliminant d’ofici aquelles dades la informació hagi quedat obsoleta o desactualitzada.
8. QUI POT ACCEDIR A LES TEVES DADES?
T’informem que les teves dades podran ser comunicades a mVenturesBcn amb la finalitat d’enviar-te comunicacions informatives i / o comercials per e-mail sobre les seves activitats, iniciatives o programes , així com gestionar el teu registre, assistència i contractació als diferents esdeveniments o cursos que aquesta entitat eventualment pugui promoure, organitzar o coorganitzar.
T’informem que determinades dades, en el marc de la normativa vigent o de la relació contractual que mantinguis amb MWCapital , poden ser comunicades a:
• Administracions públiques amb competència en els sectors d’activitat de MWCapital i mVenturesBcn, quan així ho estableixi la normativa vigent.
• Les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat en virtut del que estableix la Llei.
• Altres professionals de l’àmbit jurídic, quan la comunicació sigui necessària normativament.
• Tercers que gestionen campanyes digital, per compte d’ MWCapital i / o mVenturesBcn, en relació amb la teva assistència a esdeveniments o iniciatives organitzades o coorganitzades p or MWCapital i / o mVenturesBcn .
A més, MWCapital i mVenturesBcn utilitza n diferents eines per gestionar les teves dades i que són estrictament necessàries per al desenvolupament de la nostra activitat de comunicació en l’àmbit digital . És t as eines , que són contractades a tercers i tenen les seves respectives condicions de privacitat , són les següents:
1. Plataforma web:
– WordPress, producte de Automattic Inc, amb domicili a EUA .
– Sharepoint , producte de Microsoft Inc, amb domicili a EUA .
2. Formularis:
– Ninja Forms, producte de Saturday Drive, Inc., amb domicili a EUA .
– Typeform , producte de Typeform , SL, amb domicili a Espanya.
3. CRM:
– Salesforce, producte de Salesforce System Spain, SL, amb domicili a Espanya.
4. E mail Màrqueting:
– Màrqueting Cloud, producte de Salesforce System Spain, SL, amb domicili a Espanya .
– Mailchimp , producte de The Rocket Science Group LLC d / b / a, amb domicili a EUA .
5. Gestió d’esdeveniments:
– Eventbrite, producte de Eventbrite Inc., Amb domicili a EUA .
– Zoom, producte de Zoom Vídeo Communications, Inc, amb domicili als EUA.
– Vimeo, producte de Vimeo, Inc., amb domicili a EUA .
– Microsoft 365, producte de Microsoft Inc, amb domicili a EUA .
– Swapcard, producte de S wapcard Corporation SAS, amb domicili a França.
6. Plataformes de pagament:
– Stripe, producte de Stripe Inc. amb domicili a EUA .
7. Serveis web:
– Label Hosting, producte de Label Group, S.L , amb domicili a Espanya.
8. Campanyes de màrqueting digital:
– Facebook, producte de Facebook Inc, amb domicili a Irlanda.
– Instagram, producte de Facebook Inc, amb domicili a Irlanda.
– Google Ads, producte de Google Inc, amb domicili a Irlanda.
– Youtube, producte de Google Inc, amb domicili a Irlanda.
– Twitter, producte de Twitter Inc, amb domicili a Irlanda.
– Linkedin, producte de Linkedin Corporation, amb domicili a Irlanda.
9. Serveis d’analítica i segmentació d’usuaris:
– Google Analytics , Google Tag Manager i Google Audiences , tots ells productes de Google Inc, amb domicili a EUA .
9. QUINS SÓN ELS TEUS DRETS?
Tens dret a:
• Consultar les teves dades personals incloses en fitxers de MWCapital (dret d’accés) ;
• Modificar les teves dades personals quan siguin inexactes (dret de rectificació) ;
• Sol·licitar l’eliminació de les teves dades personals (dret a l’oblit) ;
• Sol·licitar que no es tractin les vostres dades personals (dret d’oposició) ;
• Limitar el tractament de les teves dades personals en els següents casos:
– Mentre es comprovi la impugnació de l’exactitud de les teves dades.
– Quan el tractament sigui lícit, però t’oposis a la supressió de les teves dades.
– Quan MWCapital no necessiti tractar les teves dades, però tu els necessitis per a l’exercici o la defensa dels teus drets i interessos legítims.
– Quan t’hagis oposat a el tractament de les teves dades per al compliment d’una missió en interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els teus.
• Rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat i aquells que s’han obtingut de la teva relació contractual amb MWCapital , així com transmetre’ls a una altra entitat (dret de portabilitat)
Si consideres que no hem tractat adequadament les teves dades, pots contactar amb el delegat de Protecció de Dades, rol que recau en el / la director / a de l’Oficina del Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament de Barcelona, en la adreça Av. Diagonal, 220 planta 4 (08018) mitjançant el següent enllaç : https://atencioenlinia.ajuntament.barcelona.cat/fitxa/alta?cbDetall=4845&consulta=1&directo=1&i=c&origen=DELEGAT_PROTECCIO_TUTELA_DRETS ;
Alternativament també pots contactar amb el Referent de Protecció de Dades de la Fundació en el correu electrònic lopd@mobileworldcapital.com
Si consideres que el tractament de les teves dades infringeix el RGPD , també tens dret a presentar una reclamació davant la Autoritat de Control competent .
L’exercici d’aquests drets és gratuït.
Per exercitar els teus drets, acompanya a la teva sol·licitud una còpia del teu DNI o document equivalent acreditatiu de la teva identitat.
Així mateix, en qualsevol moment, pots retirar el consentiment prestat sense que això afecti a la sol·licitud del tractament enviant la teva sol·licitud a l’ adreça de correu lopd@mobileworldcapital.com
10. SECRET I SEGURETAT DE LES DADES
Des de MWCapital ens comprometem en l’ús i tractament de les dades personals dels usuaris respectant la seva confidencialitat ia utilitzar-los d’acord amb la finalitat per a la qual van ser recollits inicialment.
Naturalment també complim amb la nostra obligació de guardar-los, de manera que adoptem totes les mesures necessàries perquè no es produeixi cap pèrdua, tractament o accés no autoritzat ni alteració de aquests , tal com s’estableix en la normativa vigent de protecció de dades.
A més, des de MWCapital mai compartirem les teves dades personals absolutament amb ningú, excepte quan la llei ens ho exigeixi o tu ens donis el teu consentiment exprés.
D’altra banda, les dades personals recollides per MWCapital no s’utilitzen per altre motiu que no estigui expressat en aquesta política de privacitat que estàs llegint.
MWCapital fa servir un certificat SSL, que és un protocol de seguretat que fa que les dades que deixes viatgin de manera segura, a l’estar xifrats o encriptades fins que arriben a el lloc transmès.
Malauradament, des MWCapital no podem garantir a el 100% la inexpugnabilitat d’Internet, i, en conseqüència, la violació de dades mitjançant accessos fraudulents per part de hackers i altres tercers amb malicioses intencions.
Així i tot, en el moment en que hi hagi algun incident de seguretat i MWCapital sigui conscient d’això, t’avisarem , segons escaigui, i et donarem tota la informació respectiva a l’incident de seguretat que es conegui en aquest moment, o quan tu així ho requereixis .
11. EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES
Tu ets l’únic responsable de l’exactitud, veracitat, vigència i correcció de les dades que ens facilitis, pel que ens exoneras de qualsevol responsabilitat referent a això i et compromets a mantenir-los degudament actualitzats.
12. MODIFICACIONS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT
MWCapital es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. A més, aquesta política de privacitat pot variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, de manera que us aconsellem que la visiteu periòdicament.
13. MESURES DE SEGURETAT
Les teves dades personals seran tractades per MWCapital sota la més estricta confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat tècniques i organitzatives que corresponguin de conformitat amb la normativa vigent.