Digital Talent Overview 2023
Analitzant l'estat del talent digital

SHARE

Consulta la cinquena edició del nostre informe anual, impulsat per Mobile World Capital amb l'objectiu de descobrir quin és l'impacte i evolució de la bretxa de talent digital, tendències globals i les diferents línies d'actuació que es proposen amb l'objectiu d'atreure talent de major qualitat a l'ecosistema.

En l'informe s'observa com Barcelona aconsegueix 100.920 professionals digitals en 2022, la qual cosa suposa un increment del 7,9% respecte a l'any anterior. En els últims 5 anys s'ha doblegat més que la demanda de professionals digitals, passant de 15.856 a 33.624 ofertes de treball anuals. Això es tradueix en un increment del 49% des de 2018.

Si s'analitza el pes de les ofertes de treball digitals respecte al total de sectors era de l'11% en 2018 i en 2022 ha augmentat fins al 26%. En conseqüència, una de cada quatre ofertes laborals publicades correspon a professions digitals.

La presència de dones en el sector digital a Barcelona es consolida. Si en 2018 hi havia prop de 15.000 dones exercint professions digitals, en 2022 són més de 29.000. Aquesta acceleració ha permès que la presència de dones en el conjunt de professionals digitals hagi passat del 22% al 28,7%.

Barcelona continua sent un referent en l'atracció de perfils internacionals, així, un terç dels professionals digitals de Barcelona són internacionals (32,4%). En els últims cinc anys Barcelona ha atret uns 14.000 professionals de fora de la ciutat, dels quals 3.300 professionals en 2022.

"Les organitzacions de tot el món tenen plans ambiciosos per a tornar-se més digitals i sostenibles en un entorn on cada vegada els cicles tecnològics són més ràpids el que provoca canvis disruptius i constants en les maneres de treballar. La dècada vinent estarà definida per tres megatendencias tecnològiques: el núvol, el metaverso i la intel·ligència artificial, la qual cosa provocarà l'aparició de noves professions i l'augment de professions digitals. Les empreses hem d'atreure i retenir el millor talent per a fer realitat aquesta transformació, desenvolupar innovació i crear un avantatge competitiu."
Amparo Boria. Directora de Talent Acquistion a Accenture Iberia
Índex del nombre de persones contractades com a especialistes en TIC i ocupació total, UE 2012-2022
Digital Talent Overview 2023

Partners corporatius