Startup Ecosystem Overview 2019

SHAREDigital Startup Ecosystem Overview 2019 analitza l’estat de l’ecosistema de startups espanyol, la situació dels principals ‘hubs’ europeus i la seva capacitat d’atracció de talent. L’informe mostra la maduresa del panorama empresarial espanyol mitjançant una visió general de les rondes d’inversió més destacades, els principals sectors d’inversió i les principals figures, entre d’altres.  Fa especial èmfasi en l’estat actual de Barcelona, el principal centre digital del país, que mostra un valor global creixent.


"Barcelona offers a large and very international tech andstartup scene. Today, the city is already home to some of Europe’s most promising startups, like Glovo, Travelperk, and many more."
Thomas Ohr, Editor in Chief EU-Startups.com