Tech Hubs Overview
Barcelona, capital europea de hubs tecnològics

SHARE

Aquest informe està impulsat per Mobile World Capital Barcelona en col·laboració amb ACCIÓ (l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya) i Promoció de Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona que és un departament de l’Àrea d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica.

Els hubs tecnològics poden definir-se com a centres especialitzats que, mitjançant el desenvolupament i la innovació tecnològica, donen resposta a serveis, solucions i funcions empresarials. L’atracció d’aquests centres en un territori es considera estratègica atès el seu impacte positiu en àmbits com la captació de talent local i internacional altament especialitzat, la dinamització de l’economia i dels prestadors de serveis locals o altres efectes intangibles com la importació de coneixement associat a la innovació i la digitalització.

Aquest estudi analitza els hubs que s’han implantat a Catalunya mitjançant una estratègia d’inversió estrangera tipus greenfield (és a dir, inversió directa de nova planta, o ampliació de capacitats productives o de serveis) i que desenvolupen tecnologia d’abast internacional. La informació recollida posa el focus en tres dimensions d’aquestes companyies: el seu context, la naturalesa de l’activitat que desenvolupen en els seus centres de tecnologia, i el perfil del talent digital que forma part de les seves plantilles.

Catalunya acull un total de 96 centres de desenvolupament de tecnologia globals. L’aterratge d’aquestes inversions s’ha accelerat en els darrers anys. Des del 2018 el nombre de hubs s’ha més que doblat.  Quasi 8 de cada 10 empreses s’han establert físicament a Barcelona Ciutat, i d’aquestes, el 46% es troben al districte tecnològic 22@. L’atractiu que ofereix la ciutat per atraure talent internacional i la disponibilitat de professionals locals son els principals motius a l’hora de seleccionar Barcelona. En aquest procés, les principals ciutats competidores se situen a la península ibèrica (Lisboa i Madrid) i a centre-Europa (París, Londres, Berlín, Amsterdam).

L’impacte econòmic que genera anualment l’ecosistema de hubs se situa per sobre dels 1.400 milions d’€ i està previst que se superi els 2.000 milions € l’any 2025. La inversió associada a l’aterratge d’un hub és en promig d’uns 6 milions € i segons xifres de 2022, la facturació mitjana de cada centre se situa al voltant dels 15 milions. Més del 65% d’aquests centres pertanyen a tres sectors: gaming (32%), sector industrial (21%) i salut (13%). El total de centres de tecnologia dona feina a més de 15.000 professionals, i s’espera que en el 2025 siguin més de 20.000 treballadors. L’any 2022 el hub mitjà de Barcelona comptava amb un equip d’unes 160 persones. De fet, la dimensió dels centres ha escalat en els darrers anys i actualment quasi el 40% dels hubs disposa de més de 100 persones a la seva plantilla.