Turisme en temps de Covid
Solucions tecnològiques per a la nova normalitat

SHARE

Aquest document presenta un conjunt de solucions tecnològiques amb l'objectiu de donar suport, assessorar i facilitar eines útils a tots els professionals vinculats al turisme de reunions, congressos, convencions i viatges d'incentius per a ajustar la seva activitat a la situació actual, causada per la COVID-19 .

La ciutat de Barcelona ja està començant a preparar aquest nou escenari, i en concret pel turisme receptiu de congressos i reunions. Serà aquí on la tecnologia tindrà un paper decisiu en funcions variades, com ara per controlar l’aforament, protegir la salut dels assistents o oferir noves experiències, tant o més interessants, que puguin substituir la presencialitat en aquests actes.

 
La Generalitat de Catalunya estima que el sector turístic català ha perdut 15.000 milions d'euros en ingressos durant el primer semestre del l'any
Les solucions tecnològiques presentades es centren en aquests ámbits d’actuació
Turisme en temps de Covid