Article  | 

S’han acabat els temps de vendes elevades (Part 3)

SHARE

Reading Time: 3 minutes

La causa principal de la caiguda del mercat de semiconductors és la forta reducció de les vendes unitàries d’ordinadors de sobretaula i portàtils, telèfons intel·ligents i tauletes en els últims dotze mesos, que ha provocat una severa contracció de les vendes unitàries i preu de les memòries, un dels majors ingredients del valor dels ordinadors i telèfons intel·ligents. Segons Gartner, el mercat de memòries (DRAM i NAND combinades) caurà un 35,5%, fins als 92.300 milions de dòlars, encara que la mateixa consultora espera que es recuperi en 2024, amb un creixement en facturació del 70%.

 

“L’època dels grans volums de vendes de memòries i de preus elevats s’ha acabat, sobretot en els mercats d’ordinadors, telèfons intel·ligents i tauletes”, assegura Richard Gordon, vicepresident de Gartner i responsable de les estimacions de la consultora. Com es veu en el gràfic superior de WSTS, la facturació de memòries representa més d’una quarta part del total de circuits integrats. Tant per a 2022 com 2023, WSTS ja preveia una caiguda del 12,6% i 17%, respectivament, que serà molt major, quan el 2021 va haver-hi un saludable creixement del 30,9%. La forta caiguda del preu mitjà de les memòries, unit a les seves menors vendes unitàries, està tenint un efecte devastador en el conjunt del mercat.

 

Els principals perjudicats per aquest declivi de les memòries de semiconductor han estat els seus principals fabricants, les coreanes Samsung i SK Hynix, l’estatunidenca Micron, la japo-estatunidenca Kyoxia i la xinesa SMIC. La divisió de semiconductors de Samsung va tenir unes pèrdues operatives de 3.400 milions de dòlars aquest primer trimestre, enfront dels beneficis operatius de 6.300 milions de dòlars en el mateix trimestre de 2022. També el seu compatriota SK Hynix va tenir unes pèrdues operatives en el primer trimestre de 2.500 milions de dòlars, després de perdre 1.400 milions en el quart trimestre anterior.

 

L’estatunidenca Micron ha tingut unes pèrdues operatives de 2.300 milions de dòlars el trimestre passat i tant les de l’anterior trimestre com les del següent seran del mateix ordre. A més, s’enfronta al veto de la Xina, que l’està investigant i de moment les empreses xineses no li compren els seus productes fins que s’aclareixi la situació, la qual cosa s’interpreta com una resposta de la Xina al bloqueig imposat pels Estats Units en el subministrament de xips avançats. La Xina va suposar per a Micron l’11% de les seves vendes el 2022 i gairebé la meitat del total fa cinc anys. El Govern estatunidenc ha pregat a Samsung i SK Hynix que no s’aprofitin de la situació de Micron i que no li subministrin a la Xina les comandes que no farà a Micron.

 

L’estatunidenca Intel és un altre dels grans perjudicats pel declivi de les vendes de microprocessadors per a ordinadors i servidors, amb unes pèrdues de 2.800 milions de dòlars en primer trimestre, les més elevades de la seva història. La forta competència d’AMD, i de NVidia en gràfics d’alt rendiment, al costat de la caiguda del 29% de les vendes de PC en el primer trimestre, segons la consultora IDC, així com la falta productes innovadors de l’empresa en ordinadors durant aquest any, expliquen en part el desastre financer d’Intel.

 

Les xifres del primer trimestre de l’any han estat desastroses, però també ho van ser l’any passat en les companyies que tenen fàbriques de semiconductors: Samsung, Intel, SK Hynix i Micron; totes elles van veure baixar la seva facturació, fins al 19,5% en el cas d’Intel. Les úniques que van aconseguir créixer van ser les que subcontracten la producció dels seus xips a TSMC, com és el cas de Qualcomm, Broadcom, AMD, MicroTek i Apple, en percentatges molt respectables, com es veu la taula inferior dels principals fabricants de semiconductors elaborada per Gartner. És interessant veure que els “altres”, els que no estan entre els deu principals ni són coneguts, representen el 46% de la facturació total, i en gran part són xinesos. La Xina no fabrica els xips més sofisticats, però sí els de major volum i baix preu, fonamentals igualment per a qualsevol producte.

 

Facturació dels deu principals fabricants mundials de semiconductors

Ranking 2022 Ranking 2021 Empresa Facturació 2022 Quota 2022 (%) Facturació 2021 Diferència 2021-2022  (%)
1 1 Samsung Electronics 65.585 10.9 73.197 -10.4
2 2 Intel 58.373 9.7 72.536 -19.5
3 3 SK Hynix 36.229 6.0 37.192 -2.6
4 5 Qualcomm 34.748 5.8 27.093 28.3
5 4 Micron Technologies 27.566 4.6 28.624 -3.7
6 6 Broadcom 23.811 4.0 18.793 26.7
7 10 AMD 23.285 3.9 16.299 42.9
8 8 Texas Instruments 18.812 3.1 17.272 8.9
9 7 MediaTek 18.233 3.0 17.617 3.5
10 11 Apple 17.551 2.9 14.580 20.4
Otros 277.501 46.1 271.749 2.1
Mercado total 601.694 100.0 594.952 1.1
Font: Gartner, gener 2023. Xifres en milions de dòlars.

 

Continua llegint al següent enllaç – Impacte de les restriccions dels Estats Units

Albert Cuesta, periodista especialitzat