video  | 

Es troba a la ciència la resposta a un futur millor? – Entrevista amb Jerome Engel

SHARE

Reading Time: < 1 minute
Transferir el coneixement científic i tecnològic al món empresarial és un procés complex que consumeix molts recursos econòmics i materials. No obstant, tot i la seva complexitat, aquest procés és indispensable per aconseguir portar a la societat projectes que generin un impacte positiu.

Jerome Engel, professor emèrit adjunt i director fundador del Lester Center for Entrepreneurship and Innovatuion de la U.C. Berkeley, qui també col·labora des de fa 5 anys amb el programa d'innovació de MWCapital, The Collider, parla amb el periodista especialitzat en tecnologia Albert Cuesta sobre el paper dels emprenedors i els científics en aquest procés. A més, a la conversa s'aborda el paper de les universitats com institucions essencials pel desenvolupament de nou coneixement científic i tecnològic, a la vegada que generen nous contractes amb emprenedors i inversors per assegurar una transferència positiva.