Connectivitat Intel·ligent

Connectem la tecnologia amb el present per a crear futur.

Connectivitat Intel·ligent

Connectem la tecnologia amb el present per a crear futur.

La industria 5.0 representa un canvi de paradigma que supera les expectatives de les transformacions econòmiques anteriors.  Aquest canvi tecnològic planteja una transferència efectiva de tecnologia cap als sistemes de producció, i ofereix una oportunitat sense precedents per a l’avanç tant en l’àmbit econòmic, com el social i cultural.

L’àrea de Connectivitat Intel·ligent i serveis avançats de Mobile World Capital Barcelona té com a objectiu impulsar el desenvolupament de productes i serveis disruptius utilitzant xarxes de telecomunicacions intel·ligents per a generar un valor real per a la societat.

Veure més

Què fem

Identifiquem, dissenyem i impulsem la creació de projectes d’implementació real amb vocació perdurable i impacto sobre el PIB, basats en les tecnologies intel·ligents sobre xarxes de connexió avançada.

  • Facilitar sinergies entre actors institucionals i corporatius sobre entorns reals, facilitant les aliances entre sectors públics i privats.
  • Dinamitzar el desenvolupament de productes i serveis disruptius amb la finalitat d’augmentar l’impacte de les tecnologies més destacades del moment.
  • Consolidar Barcelona com una de les ciutats més connectades de Europa, amb un impacte que transcendeixi a tot el territori, contributiu amb la consecució de la sobirania tecnològica europea.
  • Liderar una col·laboració efectiva entre els verticals industrials, els operadors i els centres de recerca en el accés prioritari a intel·ligència, dades i coneixement.
  • Fomentar l’emprenedoria orientada a la validació i difusió de tecnologia capaç de generar un impacte immediat sobre l’economia.

 

L’àrea de Connectivitat intel·ligent i serveis avançats posa l’accent a donar suport a la transferència immediata de la tecnologia a la economia productiva i per això generem entorns en els quals convergeixen els actors institucionals i corporatius sobre un camp de treball real. 

L’àrea de Connectivitat intel·ligent i serveis avançats posa l’accent a donar suport a la transferència immediata de la tecnologia a la economia productiva i per això generem entorns en els quals convergeixen els actors institucionals i corporatius sobre un camp de treball real. 

Tecnologies

Des de l’àrea de Connectivitat intel·ligent i serveis avançats s’han identificat les 6 tecnologies més disruptives del present que incidiràn en el nostre futur: 

El nostre impacte en xifres

Partners