Com la tecnologia pot ajudar a millorar la autonomia y la qualitat de vida de les persones grans en situació de dependència?

Sota l’estratègia de L’H 6.0 L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat realitza múltiples projectes tecnològics que tenen com a objectiu la transformació digital i tecnològica de la ciutat, posant al centre la ciutadania més vulnerable. Per aquest motiu, està desplegant un pla de digitalització per als 6 districtes que connectarà plenament la ciutat a través d’accions orientades a reduir la bretxa digital de la ciutadania, amb una administració digitalitzada i accessible, amb un teixit productiu que aprofiti les oportunitats de la digitalització, fomentant el talent, la formació i les oportunitats laborals.

Un dels col·lectius prioritaris per a l’estratègia L’H 6.0 són la gent gran.
L’avenç tecnològic i les noves tecnologies tenen el potencial de desenvolupar noves solucions i productes dirigits a millorar la qualitat de vida de la gent gran, mitjançant l’optimització de la salut i el benestar, especialment en casos de persones en situació de dependència.

En aquest sentit, l’Ajuntament pretén explorar la inclusió de serveis innovadors a la cartera de serveis socials, dirigits a millorar la qualitat de vida de les persones més grans de 75 anys en situació de dependència i que viuen soles per ajudar-les a viure el major temps possible de manera autònoma als seus propis domicilis.

Convocatòria:

L’augment de l’esperança de vida i l’envelliment de la població provoca un canvi demogràfic que acompanya un augment de les patologies cròniques.

Segons l’IDESCAT, el 19% de la població de Catalunya és més gran de 65 anys i d’aquests més d’un 8% té algun grau de dependència reconegut(124.698 persones). En el cas de l’Hospitalet del Llobregat, amb una població de 264.657 habitants, un 20% són més grans de 65 anys (52.931 habitants) i d’aquests, un 26% té algun grau de dependència reconegut, un percentatge molt superior al de la mitjana de Catalunya. A més, en el cas de l’Hospitalet del Llobregat, un 33% de les persones amb algun grau de dependència viuen soles i el 75% són dones. A tot això cal afegir que les projeccions de creixement de la població de l’àrea metropolitana de Barcelona indiquen que la tendència continuarà en alça i que per a l’any 2035 el 25% de la població tindrà més de 65 anys.

En un context de canvis socials, econòmics i tecnològics accelerats, les necessitats de les persones en situació de dependència han canviat. Els equips d’atenció a la dependència del municipi detecten regularment situacions de persones grans que viuen soles i presenten diferents problemàtiques relacionades amb la mobilitat, la salut, la seguretat, aspectes relacionals i de l’autonomia personal. Davant d’aquesta nova situació, des de l’administració pública s’està buscant noves maneres de donar resposta, trobar noves solucions i serveis que millorin el seu benestar, qualitat de vida i independència. A més, aquestes solucions han de basar-se en els principis de sostenibilitat i privadesa dels usuaris.

Mitjançant aquesta convocatòria busquem identificar i testejar solucions tecnològiques innovadores dirigides a millorar la qualitat de vida de persones més grans de 75 anys de l’Hospitalet de Llobregat, amb grau de dependència reconegut i que viuen soles, amb l’objectiu d’enfortir la seva independència, allargar la permanència a la seva llar el major temps possible, permetre la seva socialització de forma activa i potenciar la seva autonomia.

Les solucions han de respondre de manera fàcil, intuïtiva, amb llenguatge senzill, amb indicacions i passos de fàcil comprensió i adaptats a les seves dificultats de moviment i agilitat mental. D’aquesta manera, podran tenir un impacte positiu en la vida quotidiana i una millora de la qualitat de vida.

1. Solucions tecnològiques per a la millora de l’autonomia personal

Solucions dirigides a millorar la independència i autonomia de les persones com podrien ser:

• Obertura segura i automàtica de la porta d’accés al domicili.
• Reducció de riscos derivats de lapsus, oblits i desorientació (pèrdua de claus, oblit de fogons encesos o altres electrodomèstics, etc.)
• Circulació diürna i nocturna segura pel domicili.
• Apoderament i autonomia en activitats habituals (fer la compra a distància amb interacció personal amb la botiga, consultes mèdiques, etc.)

2. Solucions tecnològiques per a la millora de l’espai físic/medi

Solucions que aportin alguna millora a l’espai físic de l’habitatge com són l’automatització i domòtica d’alguns recursos de la llar com aixetes, inodors, persianes o mobiliari de cuina.

3. Solucions tecnològiques per a la millora social/relacional

Solucions que permetin facilitar la vida social, la comunicació i la interrelació amb altres persones del seu entorn, que ajudin a evitar l’aïllament i fomentar la relació amb familiars, amics i xarxa social, que puguin estimular cognitivament per evitar la pèrdua progressiva de memòria i capacitats mentals, que ajudin a sentir-se acompanyades encara que visquin soles.

4. Solucions tecnològiques per a la millora de la salut i la seva vigilància

Solucions que ajudin a la millora i el control de la salut. Alguns exemples podrien ser el control de la medicació o el control automàtic de riscos per a la salut (baixades de sucre, deshidratació, pujades de tensió, arrítmies, epilèpsies i altres riscos importants per a la seva salut).

5. Solucions tecnològiques per a la millora de la seguretat

Solucions dirigides a minimitzar els riscos físics i de seguretat de les persones al seu domicili. Alguns exemples són els detectors de fum i gasos, espiells digitals o la obertura de portes a distància.

Impulsors

Dates claus:

FAQs

Qualsevol entitat jurídica pot presentar una proposta sense restriccions geogràfiques o de tamany de la entitat sol·licitant.
La convocatòria va dirigida a soluciones amb un grau de maduresa tecnològica superior o igual a un TRL6. Les soluciones han d’estar preparades para testejar-se en un entorno real i han de proporcionar resultats concrets i mesurables.
Les propostes es poden presentar en anglès, català o castellà.
El procés d’avaluació està format per un equipo d’avaluadors de l’Ajuntament de l’Hospitalet i de la Fundació Mobile World Capital Barcelona. Pots trobar més informació en els termes i condicions de la convocatòria.

Per qualsevol dubte o pregunta, pots enviar un correu a digitalinclusion@mobileworldcapital.com. Et contestarem el més aviat possible.