L’informe “El Futur de l’Educació Superior” és el resultat d’una iniciativa d’investigació impulsada per Mobile World CapitalEDT & Partners que es presenta en el marc de la World Higher Education Conference 2022 que organitza UNESCO a Barcelona. L’objectiu del document és imaginar el que podria ser l’Educació Superior al 2030, alhora que es proposen idees, processos de pensament, reflexions i s’identifiquen pràctiques de referència i possibles noves tecnologies aplicables.

La abundància de coneixement i els creixents reptes a l’educació amb escasses víes de solució actuals estan impulsant a l’Educació Superior cap a un necessari procés de transformació que la faci més flexible i innovadora. Per aconseguir-ho, governs, indústria, societat, institucions educatives i empresaris haurán de col·laborar per trobar noves solucions.

Actualment, les universitats i institucions d’educació superior es troben en un entorn globalitzat, divers i complex, on l’oferta d’aprenentatge és extensa i els criteris per escollir dels alumnes són cada vegada més personals. Això motivarà canvis en las estructures tradicionals d’aquestes institucions.

Aquesta visió tradicional haurà de conviure amb nous enfocaments de valoració de les institucions com la inclusivitat, la sostenibilitat, la digitalizació i les noves einesformats d’obtenció de coneixement. La tecnologia s’està interposant a totes aquestes formes d’aprenentatge i ens permet recabar grans quantitats de dades sobre les experiències i necessitats d’alumnes i professors. Sobre aquestes dades, tots els agents implicats hauràn de treballar per oferir solucions amb impacte a les institucions educatives que després repercuteixin positivament a les futures experiències laborals.

Impulsat per: